Menu Close

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros aprašymas

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, pareigybė skirta vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, veiklos organizavimą ir koordinavimą, kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių įgyvendinimą.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą ir teisingą sveikatos priežiūros mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos specialisto vykdančio vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą pareigybės aprašymas 

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas

2023 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas:

Gimnazijos:

 1. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 3. Saulės gimnazijos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Kulių gimnazijos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 5. Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazijos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

Mokyklos:

 1. Liepijų mokyklos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros planas
 2. Ryto pagrindinės mokyklos 2023 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 3. Senamiesčio mokyklos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Specialiojo ugdymo centras 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 5. Technologijų ir verslo mokyklos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

Progimnazijos:

 1. Akad. A. Jucio progimnazija 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Akad. A. Jucio progimnazijos Saulės skyrius 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 3. Akad. A. Jucio progimnazijos vysk. M. Valančiaus skyrius 2023 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Babrungo progimnazijos 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

Lopšeliai-darželiai:

 1. Lopšelis-darželis Nykštukas 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Lopšelis-darželis Nykštukas Kantaučių skyrius 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 3. Lopšelis-darželis Pasaka 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 5. Lopšelis-darželis Rūtelė 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Lopšelis-darželis Saulutė 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 7. Lopšelis-darželis Vyturėlis 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Lopšelis-darželis Vyturėlis Didvyčių skyrius 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 9. Lopšelis-darželis Vyturėlis Prūsalių skyrius 2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas

 

2022 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas ir ataskaita:

Gimnazijos:

 1. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 5. Kulių gimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Kulių gimnazijos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 7. Saulės gimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Saulės gimnazijos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 9. Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 10. Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazijos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

Mokyklos:

 1. Liepijų mokyklos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Liepijų mokyklos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Ryto pagrindinės mokyklos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Ryto pagrindinės mokyklos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita
 5. Senamiesčio mokyklos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Senamiesčio mokyklos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 7. Specialiojo ugdymo centras 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Specialiojo ugdymo centras 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 9. Technologijų ir verslo mokykla 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 10. Technologijų ir verslo mokyklos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

Progimnazijos

 1. Akad. A. Jucio progimnazija 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Akad. A. Jucio progimnazija 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Akad. A. Jucio progimnazijos vysk. M. Valančiaus skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Akad. A. Jucio progimnazijos vysk. M. Valančiaus skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita
 5. Akad. A. Jucio progimnazijos Saulės skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Akad. A. Jucio progimnazijos Saulės skyrius 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 7. Babrungo progimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Babrungo progimnazijos 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

Lopšeliai-darželiai:

 1. Lopšelis-darželis Nykštukas 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Lopšelis-darželis Nykštukas 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Lopšelis darželis Nykštukas Kantaučių skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Lopšelis-darželis Nykštukas Kantaučių skyrius 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 5. Lopšelis-darželis Saulutė 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Lopšelis-darželis Saulutė 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 7. Lopšelis-darželis Pasaka 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Lopšelis-darželis Pasaka 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 9. Lopšelis darželis Raudonkepuraitė 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 10. Lopšelis-darželis Raudonkepuraitė 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 11. Lopšelis-darželis Rūtelė 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 12. Lopšelis-darželis Rūtelė 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 13. Lopšelis darželis Vyturėlis 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 14. Lopšelis-darželis Vyturėlis 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 15. Lopšelis-darželis Vyturėlis Didvyčių skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 16. Lopšelis-darželis Vyturėlis Didvyčių skyrius 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 17. Lopšelis-darželis Vyturėlis Prūsalių skyrius 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas
 18. Lopšelis-darželis Vyturėlis Prūsalių skyrius 2022 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

 

2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos

Gimnazijos:

 1. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos 2021 metų mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 4. Kulių gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 5. Kulių gimnazijos 2021 m. sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 6. Platelių gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 7. Liepijų mokyklos Platelių skyriaus ir Platelių universalaus daugiafunkcio centro 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 8. Saulės gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 9. Saulės gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 10. Žem. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 11. Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

Progimnazijos:

 1. Akad. A. Jucio progimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Akad. A. Jucio progimnazijos 2021 m. sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Babrungo progimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Babrungo progimnazijos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

Mokyklos:

 1. Plungės technologijų ir verslo mokykla 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Plungės Technologijų ir verslo mokykla 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Senamiesčio mokykla 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Senamiesčio mokyklos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 5. Šateikių pagrindinės mokyklos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 6. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 7. Specialiojo ugdymo centras 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 8. Specialiojo ugdymo centras 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 9. Vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 10. Vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos Saulės skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros planas
 11. Akad. A. Jucio progimnazijos Saulės skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

Lopšeliai-darželiai:

 1. Lopšelis-darželis Nykštukas 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 2. Lopšelis-darželis Nykštukas 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 3. Lopšelis-darželis Pasaka 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 4. Lopšelis-darželis Pasaka 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 5. Lopšelis darželis Raudonkepuraitė 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 6. Lopšelis-darželis Rūtelė 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros planas
 7. Lopšelis-darželis Rūtelė 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 8. Lopšelis-darželis Saulutė 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 9. Lopšelis-darželis Saulutė 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 10. Lopšelis darželis Vyturėlis 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 11. Lopšelis-darželis Vyturėlis Didvyčių skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 12.  Lopšelis-darželis Vyturėlis Didvyčių skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 13. Lopšelis-darželis Vyturėlis Prūsalių skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros planas
 14. Lopšelis-darželis Vyturėlis Prūsalių skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita
 15. Žlibinų kultūros centro Kantaučių DC 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas
 16. Lopšelis darželis Nykštukas Kantaučių skyrius 2021 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos ataskaita

2020 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos

Gimnazijos:

2020 m. planas Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija ir Grumblių pradinis skyrius

2020 m. planas Kulių gimnazija

2020 m. planas Platelių gimnazija

2020 m. planas Saulės gimnazija

2020 m. planas Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazija

Mokyklos:

2020 m. planas akad. A. Jucio progimnazija

2020 m. planas Babrungo progimnazija ir Stanelių skyrius

2020 m. planas vysk. M. Valančiaus pradinė mokykla

2020 m. planas vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos Saulės skyrius

2020 m. planas Senamiesčio mokykla

2020 m. planas Specialiojo ugdymo centras

2020 m. planas Šateikių pagrindinė mokykla

2020 m. planas Plungės TVM

Mokyklos – darželiai:

2020 m. planas Prūsalių mokykla-darželis

Lopšeliai – darželiai :

2020 m. planas Alsėdžių L-D

2020 m. planas Didvyčių DC

2020 m. planas L-D Nykštukas

2020 m. planas L-D Pasaka

2020 m. planas Platelių UDC

2020 m. planas L-D Raudonkepuraitė

2020 m. planas L-D Rūtelė

2020 m. planas L-D Saulutė

2020 m. planas L-D Vyturėlis

2020 m. planas Žlibinų kultūros centro Kantaučių DC

2019 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos

Gimnazijos:

2019 m. planas Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija

2019 m. ataskaita Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija

2019 m. planas Kulių gimnazija

2019 m. ataskaita Kulių gimnazija

2019 m. planas Platelių gimnazija

2019 m. ataskaita Platelių gimnazija

2019 m. planas Saulės gimnazija

2019 m. ataskaita Saulės gimnazija

2019 m. planas Žem. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija

2019 m. ataskaita Žem. Kalvarijos vysk. M. Valančiaus gimnazija

Mokyklos:

2019 m. planas akad. A. Jucio progimnazija

2019 m. ataskaita akad. A. Jucio progimnazija

2019 m. planas Babrungo progimnazija

2019 m. ataskaita Babrungo progimnazija

2019 m. planas Babrungo progimnazijos Stanelių skyrius

2019 m. ataskaita Babrungo progimnazijos Stanelių skyrius

2019 m. planas vysk. M. Valančiaus pradinė mokykla

2019 m. ataskaita vysk. M. Valančiaus pradinė mokykla

2019 m. planas vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos Saulės skyrius

2019 m. ataskaita vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos Saulės skyrius

2019 m. planas Ryto pagrindinė mokykla

2019 m. planas Senamiesčio mokykla

2019 m. ataskaita Senamiesčio mokykla

2019 m. planas specialiojo ugdymo centras

2019 m. ataskaita Specialiojo ugdymo centras

2019 m. planas Šateikių pagrindinė mokykla

2019 m. ataskaita Šateikių pagrindinė mokykla

2019 m. planas Plungės TVM

2019 m. ataskaita Plungės TVM

Mokyklos – darželiai:

2019 m. planas Prūsalių mokykla-darželis

2019 m. ataskaita Prūsalių mokykla-darželis

Lopšeliai – darželiai :

2019 m. planas Alsėdžių L-D

2019 m. ataskaita Alsėdžių L-D

2019 m. planas Didvyčių DC

2019 m. ataskaita Didvyčių DC

2019 m. planas L-D Nykštukas

2019 m. ataskaita L-D Nykštukas

2019 m. planas L-D Pasaka

2019 m. ataskaita L-D Pasaka

2019 m. planas Platelių UDC

2019 m. ataskaita Platelių UDC

2019 m. planas L-D Raudonkepuraitė

2019 m. ataskaita L-D Raudonkepuraitė

2019 m. planas L-D Rūtelė

2019 m. ataskaita L-D Rūtelė

2019 m. planas L-D Saulutė

2019 m. ataskaita L-D Saulutė

2019 m. planas L-D Vyturėlis

2019 m. ataskaita L-D Vyturėlis

2019 m. planas Žlibinų kultūros centro Kantaučių DC

2019 m. ataskaita Žlibinų kultūros centros Kantaučių DC

2018 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos

Gimnazijos:

2018 m. planas Saulės gimnazija

2018 m. ataskaita Saulės gimnazija

2018 m. planas Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija

2018 m. ataskaita Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija

2018 m. planas Kulių gimnazija

2018 m. ataskaita Kulių gimnazija

2018 m. planas Platelių gimnazija

2018 m. ataskaita Platelių gimnazija

2018 m. planas Ž. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija

2018 m. ataskaita Žem. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija

Mokyklos:

2018 m. planas Ryto pagr. mokykla

2018 m. ataskaita Ryto pagrindinė mokykla

2018 m. planas Stalgėnų skyrius

2018 m. planas Senamiesčio mokykla

2018 m. ataskaita Senamiesčio mokykla

2018 m. planas Senamiesčio Kantaučių skyrius

2018 m. planas Babrungo pagr. m.

2018 m. ataskaita Babrungo progimnazija

2018 m. planas Babrungo pagr. m. Stanelių skyrius

2018 m. ataskaita Babrungo progimnazijos Stanelių skyrius

2018 m. planas Šateikių pagr. mokykla

2018 m. ataskaitos Šateikių pagrindinė mokykla

2018 m. planas A. Jucio pagr. mokykla

2018 m. ataskaita akad. A. Jucio progimnazija

2018 m. planas M. Valančiaus pradinė m.

2018 m. ataskaita Vysk. M. Valančiaus pradinė mokykla

2018 m. planas M. Valančiaus pradinės Saulės skyrius

2018 m. ataskaita vysk. M. Valančiaus pradinės mokyklos Saulės skyrius

2018 m. planas TVM

2018 m. ataskaita Plungės TVM

2018 m. planas Spec. ugdymo centras

2018 m. ataskaita specialiojo ugdymo centras

Mokyklos – darželiai:

2018 m. planas Prūsalių M-D.

2018 m. ataskaita Prūsalių M-D

Lopšeliai – darželiai:

2018 m. planas Alsėdžių L-D

2018 m. ataskaita Alsėdžių L-D

2018 m. planas Didvyčių DC

2018 m. ataskaita Didvyčių DC

2018 m. planas L-D Nykštukas

2018 m. ataskaita L-D Nykštukas

2018 m. planas L-D Pasaka

2018 m. ataskaita L-D Pasaka

2018 m. planas Platelių UDC

2018 m. ataskaita Platelių UDC

2018 m. planas L-D Raudonkepuraitė

2018 m. ataskaita L-D Raudonkepuraitė

2018 m. planas L-D Rūtelė

2018 m. ataskaita L-D Rūtelė

2018 m. planas L-D Saulutė

2018 m. ataskaita L-D Saulutė

2018 m. planas L-D Vyturėlis

2018 m. ataskaita L-D Vyturėlis

2018 m. planas Žem. Kalvarijos L-D

 

2017 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planai ir ataskaitos

Gimnazijos:

Kulių gimnazija planas

Kulių gimnazija 2017 m. ataskaita

Alsėdžių Stanislavo Narutavičiaus gimnazija planas

Alsėdžių S.Narutavičiaus gimnazija 2017 m. ataskaita

Platelių gimnazija planas

Platelių gimnazija 2017 m. ataskaita

Saulės gimnazija planas

Saulės gimnazija 2017 m. ataskaita

Žem. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija planas

Žem. Kalvarijos M. Valančiaus gimnazija 2017 m. ataskaita

Mokyklos:

A. Jucio pagrindinė mokykla planas

A. Jucio pagr. mokykla 2017 m. ataskaita

Babrungo pagrindinė mokykla planas

Babrungo m. 2017 m. ataskaita

Babrungo pagrindinės mokyklos Stanelių skyrius planas

Babrungo pagr. m. Stanelių skyrius 2017 m. ataskaita

Vysk. M. Valančiaus pradinė mokykla planas

M. Valančiaus pradinės m. 2017 m. ataskaita

M. Valanciaus pradinės mokyklos Saulės skyrius planas

M. Valančiaus pradinės Saulės skyrius 2017 m. ataskaita

Šateikių pagrindinė mokykla planas

Šateikių pagr. m. 2017 m. ataskaita

Senamiesčio mokyklos skyriai planas

Senamiesčio m. Kantaučių skyrius 2017 m. ataskaita

Ryto pagrindinės mokyklos planas

Ryto pagr. mokykla 2017 m. ataskaita

Ryto pagrindinės m. Stalgėnų skyrius planas

Stalgėnų sk. 2017 m. ataskaita

Plungės technologijų ir verslo mokykla planas

TVM 2017 m. ataskaita

Specialiojo ugdymo centras planas

Spec. ugdymo centras 2017 m. ataskaita

Mokyklos-darželiai:

Didvyčių mokykla-darželis planas

Didvyčių M-D 2017 m. ataskaita

Prūsalių mokykla-darželis planas

Prūsalių M-D 2017 m. ataskaita

Lopšeliai -darželiai:

Alsėdžių lopšelis-darželis planas

Alsėdžių L-D 2017 m. ataskaita

L-D Nykštukas planas

L-D Nykštukas 2017 m. ataskaita

L-D Pasaka planas

L-D Pasaka 2017 m. ataskaita

L-D Raudonkepuraitė planas

L-D Raudonkepuraitė 2017 m. ataskaita

L-D Rūtelė planas

L-D Rūtelė 2017 m. ataskaita

L-D Saulutė planas

L-D Saulutė 2017 m. ataskaita

L-D Vyturėlis planas

L-D Vyturėlis 2017 m. ataskaita

Platelių UDC planas

Platelių UDC 2017 m. ataskaita

Žem. Kalvarijos lopšelis-darželis planas

Žem. Kalvarijos L-D 2017 m. ataskaita

 

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo naujienos

Skip to content