Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tikslas – užtikrinti efektyvią savivaldybės stebėsenos sistemos veiklą, užtikrinti duomenų kaupimą, reikalingą valstybinėms ir vietinėms sveikatos programoms įgyvendinti ir vietinei sveikatos politikai formuoti. Siekiama analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą, rizikos veiksnių kitimo tendencijas, užtikrinti duomenų teikimą Savivaldybei ir kitoms institucijoms.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:

  • Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius bei pokyčių tendencijas;
  • Sistemingai rinkti ir analizuoti informaciją apie Plungės rajono savivaldybėje vykdomas valstybines ir savivaldybės visuomenės sveikatinimo programas;
  • formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą;
  • užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Plungės rajono savivaldybės administracijai bei kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei.

 

 

 

2021 m.

Plungės rajono savivaldybės gyventojų dalyvavimas prevencinės profilaktinėse programose (2021 m.)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS IR  PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA (2021 m.)

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. rodiklių ataskaita

2020-2021 m.m.  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ ANALIZĖ

 

2020 m.

Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų ir paplūdimių smėlio kokybės stebėsenos ataskaita (2020 m.)

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2020 m. stebėsenos ataskaita

 

2019 m.

Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų ir paplūdimių smėlio kokybės stebėsenos ataskaita  (2019 m.)

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2019 m. stebėsenos ataskaita

2019 – 2020 m. m. ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos pažymėjimų analizė

 

2018 m.

Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų ir paplūdimių smėlio kokybės stebėsenos ataskaita (2018 m.)

2018-2019 M.M. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ ANALIZĖ

2018-2019 m. m. ikimokyklines ugdymo istaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos pažymėjimų analizė

 

2017 m.

Plungės rajono savivaldybės stebėsenos rodiklių ataskaita už 2017 m.

 

2016 m.

2016-2017-m-m-kupriniu-sverimo-akcija

 

2015 m.

Mokinių plaukimo įgūdžių bei poreikio juos tobulinti tyrimas

Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė2015/2016 m. m.

Naujienos apie stebėseną