Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tikslas – užtikrinti efektyvią savivaldybės stebėsenos sistemos veiklą, užtikrinti duomenų kaupimą, reikalingą valstybinėms ir vietinėms sveikatos programoms įgyvendinti ir vietinei sveikatos politikai formuoti. Siekiama analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą, rizikos veiksnių kitimo tendencijas, užtikrinti duomenų teikimą Savivaldybei ir kitoms institucijoms.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:

  • Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius bei pokyčių tendencijas;
  • Sistemingai rinkti ir analizuoti informaciją apie Plungės rajono savivaldybėje vykdomas valstybines ir savivaldybės visuomenės sveikatinimo programas;
  • formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą;
  • užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Plungės rajono savivaldybės administracijai bei kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei.

Visuomenės sveikatos specialisto vykdančio visuomenės sveikatos stebėseną pareigybės aprašymas

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

2020 m. Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsena

2020 m. maudyklų stebėsenos kalendorinis grafikas

2020 m. numatomų stebėti maudyklų sąrašas

Rekomendacijos būnant papludimiuose

2019 m. Plungės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsena

Tiriamų maudyklų sąrašas 2019 m.

2021 m.

Plungės rajono savivaldybės gyventojų dalyvavimas prevencinės profilaktinėse programose  2021

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOSI VIETŲ VANDENS IR  PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2021 m. 2021

2020 m.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2019 m. stebėsenos ataskaita

2019 m.

2019-2020 m. m. kuprinių svėrimo akcijos ataskaita

2019 – 2020 m. m. ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos pažymėjimų analizė

Suagusių gyvensenos tyrimas

2018-2019M.M. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ ANALIZĖ

2018 m.

2018m. stebėsenos ataskaita

2018-2019 m. m. ikimokyklines ugdymo istaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos pažymėjimų analizė

2018-2019m.m. kuprinių svėrimo akcija

2017-2018 m.m. IKIMOKYKLINIŲ ugdymo įstaigų

2017-2018 m.m. Plungės r. sav. bendrojo lavinimo mokyklų

2017 m.

Plungės rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo analizė 2016 m.

moksleivių kuprinių svėrimo akcija 2017m.

Stebėsenos rodiklių ataskaita už 2017 m.

2016 m.

2016-2017-m-m-kupriniu-sverimo-akcija

2010m.-2016m.-mokinių-sveikatos-analizė

2015 m.

Naujienos apie stebėseną