2022 m.

2022 m. I ketvirčio Biudžeto ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

2021 m. I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio Biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio Biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

 

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

2020 m. biudžeto ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčių biudžeto ataskaitos

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I pusmečio biudžeto ataskaitų rinkinys

 

2019 m.

2019 m. I ketvirčio Biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (suvestinė)

2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA(SUVESTINĖ)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirčio

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmečio

 

2018 m.

FIINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2018 METUS

2018 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (suvestinė)

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1-5 lapai

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 6 lapas

Darbo užmokesčio lentelė 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį – 2

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį – 1