JPSPP KOORDINATORIAUS VEIKLA

 

 

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos (2 etapas)

 

Junimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos (pagalbajaunimui.lt)

 

 

 

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su partneriais (Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru) nuo 2021 metų vykdo projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“.

 

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

 

JPSPP koordinatorius vykdo jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų – sveikatos stiprinimo, prevencijos, konsultavimo ir stebėsenos – teikimą savivaldybėje remiantis 8 algoritmais. JPSPP koordinatoriaus viena iš užduočių yra suburti specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu ir koordinuoti jos veiklą. Taip pat JPSPP koordinatorius vykdo individualią atvejo vadybą, teikia informaciją jaunimo sveikatos interneto portalui (www.sveikatostinklas.lt), teikia informacija Biuro vadovui apie iškilusias problemas, dalyvauja rengiamuose mokymuose, viešina jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas ir vykdo veiklos vertinimą.

 

Pasitelkus tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sveikatos priežiūros paslaugos jaunimui bus teikiamos aštuoniose pagrindinėse projekto numatytose srityse:

 

Laukiami rezultatai – išsaugota gera Plungės rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė bei sumažėję sveikatos netolygumai. Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu atveju (gydymo, stebėsenos, prevencijos), tiek netiesioginio kontakto atveju. Plungės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai pasitelkiant projekto partnerius.

 

Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą galite rasti: www.sveikatostinklas.ltwww.plungesvsb.lt.

 

1 etapas (nuo 2015 m.)

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

Plungės rajono savivaldybė kartu su partneriais (Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, nevyriausybine visuomenine organizacija “Krantas” ir Bjerkreim kommune (Norvegijos karalystė) nuo 2015-09-03 pradėjo įgyvendinti projektą “SVEIKAS JAUNIMAS – PLUNGĖS RAJONO GEROVĖS PAGRINDAS” Plungės rajono savivaldybėje.

Modelio vizija – pasiekta ir išsaugota geriausia įmanoma 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė.

Modelio tikslas – paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei teikti jiems kokybiškas, prieinamas ir jų poreikius atitinkančias JPSPP taikant Algoritmus.

Modelio uždaviniai (remiantis PSO nurodytais JPSPP kriterijais):

  • gerinti JPSPP prieinamumą – paslaugos turi būti nemokamos arba įperkamos, greita, patogi registracija arba be registracijos, trumpas laukimo laikas nuo registracijos iki paslaugos suteikimo;
  • užtikrinti, kad JPSPP būtų nediskriminuojančios;
  • gerinti JPSPP konfidencialumą ir privatumą;
  • siekti, kad JPSPP atitiktų kiekvieno jauno žmogaus sveikatos ir raidos fizinius, socialinius ir psichologinius poreikius;
  • siekti, kad JPSPP būtų teikiamos kompetetingo personalo;
  • siekti, kad JPSPP būtų teikiamos saugioje ir jaunimo poreikius atitinkančioje aplinkoje.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai – dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas jaunimo paslaugų priežiūros koordinatorius, organizuojantis ir koordinuojantis sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos  paslaugų teikimą savivaldybėje. Pasitelkus tarpsektorinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sveikatos priežiūros paslaugos jaunimui bus teikiamos keturiose pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityse. Numatoma, jog sukurtas ir tinkamai įgyvendintas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo bei sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę.

Algoritmai

lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinime; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

 

neigiamo savižudybių ir savižalos poveikio sveikatai mažinime; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinime; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinime. (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

 

valgymo sutrikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinime; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

 

  • Seksualinis smurtas

pagalbos seksualinio smurto atveju; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

 

  • Depresija

neigiamo depresijos poveikio sveikatai mažinime; (MAN RŪPI | Jaunimo Sveikatos Tinklas)

Visuomenės sveikatos stiprinimo naujienos