Menu Close

Apie vadovą

20160620_132018VADOVĖ

Daiva Zablockienė

Studijos:

 • 1975 m. – 1987 m. baigė Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinę mokyklą;
 • 2005 m. – 2010 m. Lietuvos sporto universitete baigė sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programą, suteiktas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacijos laipsnis;
 • 2013 m. – 2017 m. Mykolo Riomerio universitete baigė viešojo administravimo magistro studijas.

Darbo patirtis:

 • 2010 m. – 2014 m. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, visuomenės sveikatos specialistė.
 • 2011 m. – 2012 m. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • 2013 m. – 2014 m. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • 2015 m. iki 2017 m. gruodžio mėn.  Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, laikinai einanti direktoriaus pareigas.
 • nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki dabar Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, einanti direktoriaus pareigas.

Kita patirtis:

 • 2007 m. – 2008 m. LR vyriausiosios rinkimų komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės apygardos rinkimų komisija, narė.
 • Nuo 2011 m. – šiaurietiškojo vaikščiojimo instruktorė.
 • 2011 m. – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoto projekto „Plungės rajono gyventojų sveikatinimo ir švietimo programa“ vadovė.
 • 2011 m. – 2012 m. – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuoto projekto „Prevencinės medicinos populiarinimas“ vadovė.
 • 2015 m. – 2016 m. – Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ koordinatorė.

Visuomeninė veikla:

 • 2011 m. – 2014 m. – Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“, narė.
 • Nuo 2011 m. iki dabar – Kompleksinės pagalbos Plungės rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, koordinavimo tarpinstitucinės komandos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-26 įsakymu Nr. D-354 „Dėl Kompleksinės pagalbos Plungės rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, koordinavimo tarpinstitucinės komandos sudarymo“, narė.
 • Nuo 2011 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimu T1-151 „Dėl Plungės rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo“, narė.
 • Nuo 2013 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės Viešosioms įstaigoms siektinų veiklos užduočių nustatymo ir jų įvykdymo vertinimo komisijos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-08 įsakymu Nr. D-214 „Dėl Viešosioms įstaigoms siektinų veiklos užduočių nustatymo ir jų įvykdymo vertinimo komisijos sudarymo“, narė.
 • 2013 m. – 2015 m. – Vietos palaikymo darbo grupės, sudarytos Plungės rajono savivaldybės mero 2013-04-16 potvarkiu Nr. P-22 „Dėl URBACT vietos palaikymo darbo grupės vietos veiklos planui parengti sudarymo“ vietos veiklos planui parengti partnerio teisėmis pagal Europos Sąjungos URBACT programą įgyvendinamo projekto „4D miestai. Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“, narė.
 • 2015 m. – 2019 m. – Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-05-21 sprendimu Nr. T1-125 „Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“,  narė.
 •  2015 m. – 2017 m.  – Telšių regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo darbo grupės, sudarytos Telšių visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2015-06-16 įsakymu Nr. V-21 „Dėl Telšių regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo darbo grupės sudarymo“, narė.
 •  2015 m. – 2019 m. – Plungės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimu Nr. T1-153 „Dėl Plungės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimo“, narė.
 • Nuo 2017 m. iki dabar – Telšių regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo darbo grupės, sudarytos Telšių visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2017-06-08 įsakymu Nr. VK-11 „Dėl Telšių regioninės antimikrobinio atsparumo valdymo darbo grupės sudarymo“, narė.
 • Nuo 2019 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimu Nr. T1-103 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimo“, narė.
 • Nuo 2019 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo komisijos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T1-182 ,,Dėl Plungės rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo komisijos sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“, narė.
 • Nuo 2019 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos, sudarytos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimu Nr. T1-251 „Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“,  narė.
 • Nuo 2022 m. iki dabar – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. DE-307 “ „Dėl Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo“, narė.
 • Nuo 2024 m. iki dabar Plungės rajono savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. vasario mėn. PE „Dėl Plungės rajono 2024-2030 m. Sporto strategijos rengimo darbo grupės sudarymo“ delegavimas į sporto strategijos rengimo grupę.

 

Skip to content