PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS – PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮTAIGA, ĮSTEIGTA PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMU T1-175

PAGRINDINIS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS TIKSLAS – RŪPINTIS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATA IR JĄ STIPRINTI.

Pagrindinės Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sritys:

 • Visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė;
 • Visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimas ir jų įgyvendinimas;
 • Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
 • Valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje;
 • Vaikų ir moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra;
 • Aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimas koordinavimas savivaldybės teritorijoje;
 • Visuomenės sveikatos mokymų organizavimas ir vykdymas;
 • Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

Kiekvienais metais yra rengiamas ir tvirtinamas Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo įgyvendinimo Plungės rajone priemonių planas, rengiamos ir įgyvendinamos tikslinės programos.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros strategijoje 2007–2017 m. išdėstytos pagrindinės Plungės rajono savivaldybės nuostatos, susijusios su visuomenės sveikatos priežiūros sistemos modernizavimu, taip pat priemonės šiam tikslui pasiekti. Strategija nustato visuomenės sveikatos priežiūros sistemos plėtojimo kryptis Plungės rajono savivaldybėje, siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Ja vadovaujantis kuriama šiuolaikinė ir efektyvi visuomenės sveikatos priežiūros sistema savivaldybėje. Strategijoje ypač didelis dėmesys skiriamas dažniausioms mirties priežastims: širdies ir kraujagyslių ligoms, onkologiniams susirgimams, nelaimingiems atsitikimams ir traumoms.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų ir moksleivių ligų profilaktikai ir jų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbdami mokykloje, analizuoja bei vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius, aiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus bei moko juos taikyti praktiškai, stebi vaikų sveikatos problemas, taiko tinkamus sveikatos stiprinimo metodus, vertina ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą, atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir suteikia pirmąją pagalbą.

Biuras, rengdamas tikslinėms grupėms įvairius mokymus, seminarus, konferencijas, renginius sveikatinimo temomis, bendradarbiauja su kitų institucijų, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacijos biuro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cento, Higienos instituto, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Plungės rajono ugdymo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, policijos komisariato ir kitų įstaigų specialistais bei darbuotojais.

Biuro finansavimo šaltiniai:

 • Savivaldybės biudžeto lėšos;
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos lėšos;
 • Aplinkos apsaugos rėmimo fondo lėšos;
 • Tarptautinių organizacijų ir valstybės lėšos;
 • Neformaliojo vaikų švietimo lėšos.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra paramos gavėjas.

Maloniai prašome pravesti iki 1,2 proc.  pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą:

Įmonės kodas 302415311

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Plungė, J. Tumo – Vaižganto g. 93-2

Prisegti dokumentai     Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro registavimo pažymėjimas

Formos užpildymo taisyklės galite rasti čia: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?downloadinstructionsmswordzip=ca114325-4c1c-4763-bbfb-35c091daff18&newsitemid=52d0fbb3-b79d-487c-a4a8-56cba353855e