Menu Close

Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programos aprašymas

Programos pradžia: 2018 m. vasario 28 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018 – 2025 metų programa.

Programos vykdymo laikotarpis: 2018-02-28 – 2025-02-28

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo ,,Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 20218-2025 metų‘‘ programą. Programa finansuojama Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Programos tikslas:

  • ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, blaivybės nuostatas, plėtoti Plungės rajono savivaldybės institucijų, NVO ir bendruomenės bendradarbiavimą, skleidžiant vertybines sveiko gyvenimo būdo nuostatas visuomenėje;
  • suteikti kompleksinę pagalbą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, ir jų šeimoms, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį;
  • ugdyti socialinius įgūdžius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką

Pagal programos tikslą yra teikiamos nemokamos anonimiškumą ir konfidencialumą garantuojančios individualios informavimo ir konsultavimo paslaugos, mokslu pagrįstais metodais, asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, ir jų šeimoms. Konsultacijų metu atliekamas priklausomybės psichoaktyviai medžiagai įvertinimas. ir suplanuojama tolimesnė pagalba.

Paskaitų skaitymas švietimo įstaigose apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą jauno žmogaus organizmui. Užsiėmimų, skirtų prevencijai, tikslas – apsaugoti ne tik moksleivių, o ir savo pačių ateitį formuojant sveikos gyvensenos nuostatas ir taip mažinant galimą nusikalstamumo riziką, bedarbystę, jaunų žmonių mirštamumą.

Psichologo konsultacijų tikslas – padėti priklausomiems asmenims, atpažinti sau destruktyvų elgesį, jo ištakas bei padėti atrasti konstruktyvaus elgesio galimybių. bei jų šeimos nariams. Teikti psichologinę pagalbą priklausomų asmenų artimiesiems.

Pagrindiniai programos uždaviniai:

  1. Informacijos apie priklausomybių ligas, jų vystymosi mechanizmus, gydymo ir reabilitacijos būdus sklaida;
  2. Vykdyti aktyvias inovatyvias priklausomybės ligų prevencijos priemones, ypač tarp nepilnamečių;
  3. Didinti priklausomų nuo alkoholio asmenų motyvaciją ir teikti jiems kompleksinę pagalbą;
  4. Rinkti, kaupti, sisteminti duomenis apie sergamumą priklausomybės ligomis ir ligotumą, vykdomas prevencijos priemones savivaldybės teritorijoje;
  5. Programos dalyvių reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimas.

 

Laukiami rezultatai – vykdant šią programą Plungės rajono savivaldybės bendruomenė gaus daugiau informacijos apie priklausomybės ligas, jų prevencijos priemones, gydymo nuo jų galimybes ir būdus. Tikėtina, kad įgyvendinant programą sumažės priklausomybe sergančių asmenų, pagerės jų sveikata, gyvenimo sąlygos, sumažės mirtingumas.

Daugiau informacijos ir registracija telefonu 8638018318 arba el. paštu pagalba@plungesvsb.lt

 

PRIKLAUSOMYBIŲ MAŽINIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 – 2025 M. PROGRAMA

2023 m. programos priemonių planas

Skip to content