Menu Close

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena:

  1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022).
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.  įsakymas Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 81(1)-3720)
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6465).
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. Nr. V-500 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 82-3768).
  5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-952 „Dėl vaikų stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas“ (VSSIS darbo tvarka_1 priedas, VSSIS darbo tvarka_2 priedas).
  6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-2330 „Dėl sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-1733  „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Skip to content