2020 m.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtį

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. I, ir II ketverčiais

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtį

 

2019 m.

2019 m. I ketvirčio Biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (suvestinė)

2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA(SUVESTINĖ)

DU LENTELĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2019 m. I ketvirtis

DU LENTELĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2019 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirčio

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmečio

Darbo užmokesčio lentelė 2019 m.

DU LENTELĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2019 m. III ketvirtis

DU LENTELĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2019 m. II ketvirtis

DU LENTELĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 2019 m. I ketvirtis

Darbo užmokesčio lentelė

 

2018 m.

2018 m. IV ketvirčio aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (suvestinė)

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1-5 lapai

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 6 lapas

Darbo užmokesčio lentelė 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį – 2

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį – 1