Menu Close

COVID-19 atvejų valdymas mokyklose: kada iškilus klausimų kreiptis į NVSC, o kada – į mokyklą

Padidėjus mokyklinio amžiaus vaikų sergamumui COVID-19, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) sulaukia labai daug skambučių, susijusių su vaikų izoliacija, profilaktinių tyrimų rezultatais ir kt. Primename, kad nuo šių metų rugsėjo epidemiologinius tyrimus mokyklose atlieka ir profilaktinius tyrimus organizuoja ne NVSC, o visuomenės sveikatos biurų specialistai (dirbantys mokyklose). Todėl dėl klausimų, susijusių su patvirtintais atvejais ar izoliacija, reikėtų kreiptis į visuomenės sveikatos biuro specialistą, dirbantį konkrečioje mokykloje.

Atsakome į tuos mokyklos bendruomenės narių klausimus, kurių sprendime dalyvauja ir NVSC.

Kaip izoliuojami klasės mokiniai ar kiti sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys

Kai COVID-19 užsikrečia mokyklos mokinys, mokytojas ar kitas darbuotojas, visuomenės sveikatos specialistas, dirbantis mokykloje, atlieka epidemiologinį tyrimą, t. y. apklausia susirgusįjį ir sudaro sąlytį su juo turėjusių asmenų sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktiems asmenims išsiunčiamos SMS žinutės, kuriose pateikta informacija apie paskirtą izoliacijos laiką bei nuoroda į anketą, kurią būtina užpildyti.
Jeigu sąlytį su sergančiuoju turėję vaikai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai yra paskiepyti arba persirgę, jie turi informuoti apie tai epidemiologinį tyrimą atliekantį Visuomenės sveikatos biuro specialistą ir pateikti (parodyti) įrodančius dokumentus. Specialistas situaciją turėtų iškart įvertinti ir tokių asmenų į sąrašą neįtraukti.
Atkreipiame dėmesį, kad izoliacija paskiepytiems ir persirgusiems asmenims netaikoma jei:
•    nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo yra praėję ne daugiau negu 210 dienų;
•    asmuo vakcinuotas pagal visą vakcinacijos schemą ir nuo paskutinio skiepo praėjo 14 dienų;
•    asmuo turi teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą (kuris galioja 60 d. nuo jo atlikimo).
Iškilus klausimų, susijusių su vaiko didelės rizikos sąlyčiu ar izoliacija, tėvai turėtų kreiptis į visuomenės sveikatos biuro specialistą, dirbantį konkrečioje mokykloje. NVSC specialistai šių atvejų netiria.

Jeigu tėvams vaiko izoliacijos metu reikia nedarbingumo…

Tėvai, gavę SMS žinutę, informuojančią apie vaikui paskirtą izoliaciją, su nuoroda į anketą, turi užpildyti  šią anketą vaiko vardu, nes izoliuojamas vaikas, kuris užkrečiamuoju metu bendravo su sergančiu vaiku, mokytoju ar kitu mokyklos darbuotoju.

Vaiko, kuris turėjo didelės rizikos sąlytį, izoliacijos metu tėvams izoliacija nėra taikoma. Jeigu vaiko izoliacijos metu vienam iš tėvų reikalingas nedarbingumas dėl vaiko priežiūros, apie tai būtina pažymėti pildant anketą. Šios informacijos (kuri gaunama užpildžius anketą ir papildomai kreiptis į NVSC jau nereikia) pagrindu NVSC formuoja pažymą apie privalomą izoliaciją ir siunčia ją nurodytai gydymo įstaigai, prie kurios yra prirašytas vaikas. Tuomet tėvai dėl nedarbingumo turi kreiptis į vaiko gydymo įstaigą.

Atkreipiame dėmesį, kol neužpildoma ši anketa, tol tėvai vaiko izoliacijos laikotarpiui negali gauti nedarbingumo, nes NVSC negauna duomenų apie nedarbingumo poreikį ir negali išsiųsti gydymo įstaigai pažymos apie vaikui paskirtą privalomą izoliaciją.

Jeigu paskiepyti ar persirgę asmenys gavo SMS žinutes…

Jeigu paskiepyti ar persirgę mokyklos bendruomenės nariai pateko į sąrašus asmenų, kurie turi izoliuotis ir kuriems siunčiamos SMS žinutės, tuomet paskiepijimo ar persirgimo faktą įrodančius dokumentus reikia siųsti el. paštu persirgau@nvsc.lt . Jeigu žmogus atitinka nustatytus kriterijus, išsiuntęs tai įrodančius dokumentus sulaukti atsakymo ir izoliuotis neturi.
Primename, kad šie kriterijai yra:
•    nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo yra praėję ne daugiau negu 210 dienų;
•    asmuo vakcinuotas pagal visą vakcinacijos schemą ir nuo paskutinio skiepo praėjo 14 dienų;
•    asmuo turi teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą (kuris galioja 60 d. nuo jo atlikimo).

Ar tėvai laukdami, kol kaupinių tyrimuose dalyvaujantiems vaikams teigiamo kaupinio atveju  atliekami PGR tyrimai, turi būti izoliacijoje net ir tuo atveju, jeigu jie yra paskiepyti?

Jeigu tėvai yra paskiepyti ar persirgę, izoliacija jiems netaikoma jei:
•    nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo yra praėję ne daugiau negu 210 dienų;
•    asmuo vakcinuotas pilna vakcinacijos schema ir nuo paskutinio skiepo praėjo 14 dienų;
•    asmuo turi teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą (kuris galioja 60 d. nuo jo atlikimo).

Izoliaciją tokiais atvejais paskiria tyrimus organizuojantys visuomenės sveikatos biurų specialistai, dirbantys mokykloje, kurie turėtų įvertinti situaciją ir neįtraukti paskiepytų ir persirgusių asmenų į izoliuojamų asmenų sąrašus. Jeigu tokie asmenys visgi gauna SMS žinutes, informuojančias apie izoliaciją, anketos pildyti ir izoliuotis jiems nereikia, o tai įrodančius dokumentus pateikti el. paštu persirgau@nvsc.lt , kad būtų atšaukta izoliacija. Išsiuntus dokumentus atsakymo sulaukti ir izoliuotis nereikia, jeigu asmuo tikrai atitinka nustatytus kriterijus.

Atsakymų į iškilusius klausimus, kurių sprendime dalyvauja NVSC, pirmiausia kviečiame ieškoti NVSC interneto svetainėje (Informacija ugdymo įstaigų bendruomenei, DUK sąlytį turėjusiems). Neradę parengto atsakymo skambinite NVSC konsultacijų telefono numeriu – (8 5) 264 9676.

Kontaktai žiniasklaidai: https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-ziniasklaidai

Skip to content