Menu Close

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO MOKYMAI

Š. m. lapkričio 18 d. Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės rajonų savivaldybėse“  tarpinstitucinio bendradarbiavimo mokymus, skirtus visiems projekto partneriams, Plungės atvirame jaunimo centre.

Džiugu, kai skirtingos institucijos visame Plungės rajone gali taip sklandžiai bendradarbiauti siekiant geresnės jaunuolių fizinės ir emocinės sveikatos. Socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos bei savivaldybės atstovai susirinko aptarti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio galimybes tarpinstitucinio bendradarbiavimo mokymuose.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tiki, kad darbo rezultatai priklauso nuo stiprių partnerių, tad mokymų metu padėkota už glaudų bendradarbiavimą. Kartu su nauja JPSPP koordinatore Monika Šakine aptarti nuveikti darbai bei išsikeltas tikslas – vienyti skirtingas paslaugas teikiančias institucijas ir gerinti jų bendradarbiavimą teikiant efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą ir padėti jaunuoliams susidoroti su problemomis greitai ir efektyviai.

Šio projekto metu Plungės rajono jaunimas gali kreiptis arba būti nukreiptas į JPSPP koordinatorių ir gauti individualias konsultacijas sveikos gyvensenos, įpročių keitimo klausimais, esant poreikiui gauti nemokamas psichologo konsultacijas arba sveikatos priežiūros paslaugas „žaliojo koridoriaus“ principu. „Žaliasis koridorius“ – tai nustatyta tvarka, pagal, kurią jaunuolis įgauna pirmenybę gauti gydytojo konsultaciją greičiau nei įprastai. Esant poreikiui jaunuolis nukreipiamas pas projekto partnerius teikiančius pagalbą (socialinius darbuotojus, sveikatos priežiūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, karjeros specialistus ir pan.)

Mokymų metu kalbėta apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo mažinimą tarp jaunuolių, seksualinį smurtą, būdus jį atpažinti ir gauti pagalbą, apie jaunimo lytiškumo ugdymą, toksiškus paauglių santykius, konstruktyvaus bendravimo technikos praktinį įgyvendinimą bei aktyvius mokymų metodus, pritaikytus jaunimo grupėms. Šių mokymų metu projekto patrneriai pasidalino savo patirtimi dirbant su probleminiu jaunimu ir įžvalgomis apie institucijų vaidmenį sprendžiant jaunimo problemas.

Tikimės, kad po šių mokymų stiprės ryšiai su projekto partneriais, gerės tarpinstitucinis bendradarbiavimas!

 

 

JPSPP koordinatorė Monika Šakinė

Skip to content