Menu Close

Saugių artėjančių švenčių!

Artėjant didžiosioms šventėms, ugniagesiai gelbėtojai ragina nepamiršti pasirūpinti  Jums brangių žmonių ir savo turto saugumu. Pareigūnai primena, kad visi būtų atidūs su buityje naudojamais elektros prietaisais, išvykdami iš namų ilgesniam laikui, juos išjungtų iš elektros tinklo, nepalikti be priežiūros besikūrenančių krosnių, židinių ir degančių žvakių. Būtina degius daiktus saugiu atstumu atitraukti nuo tiesioginės liepsnos ar kitų įkaitusių paviršių.

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar asmenys, atsakingi už renginių organizavimą, privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus privalo pašalinti iki renginio pradžios.

Pirotechnikos priemones naudoti tik padėjus ant lygaus nedegaus paviršiaus. Prieš uždegant,  jas reikia nukreipti į viršų ir atsitraukti saugiu atstumu. Pirotechnikos priemones griežtai draudžiama naudoti apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų asmenims. Jeigu pirotechninis gaminys neiššovė, nereikia prie jo artintis mažiausiai 15 minučių arba tiek, kiek buvo nurodyta instrukcijoje. Pirotechnikos gaminio nereikia ardyti arba uždegti iš naujo. Neužsidegusį ar neiššovusį gaminį reikia panardinti į vandenį.

Ramių ir saugių Jums švenčių!

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos ir Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija 

 

Skip to content