Menu Close

Platelių ežero maudyklose švarus vanduo

2021 m. liepos 5 d. buvo atlikti Plungės rajono savivaldybės maudyklų ir maudymosi vietų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Tyrimai buvo vykdomi šiose maudynių vietose:
👉 Platelių ežero „Plokštinės“, „Beržynėlio“ ir „Ąžuolų“ salos stovyklavietėse;
👉 Platelių miestelio maudymosi vietoje prie jachtklubo;
👉„Linelio“ maudymosi vietoje.
Nustatyta, kad tirtų parametrų vertės ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.
Skip to content