Menu Close

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su partneriais (Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru) nuo 2021 metų vykdo projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

JPSPP koordinatorius vykdo jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų – sveikatos stiprinimo, prevencijos, konsultavimo ir stebėsenos – teikimą savivaldybėje remiantis 8 algoritmais. JPSPP koordinatoriaus viena iš užduočių yra suburti specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu ir koordinuoti jos veiklą. Taip pat JPSPP koordinatorius vykdo individualią atvejo vadybą, teikia informaciją jaunimo sveikatos interneto portalui (www.sveikatostinklas.lt), teikia informacija Biuro vadovui apie iškilusias problemas, dalyvauja rengiamuose mokymuose, viešina jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas ir vykdo veiklos vertinimą.

Pasitelkus tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sveikatos priežiūros paslaugos jaunimui bus teikiamos aštuoniose pagrindinėse projekto numatytose srityse:

  • sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo;
  • pagalbos seksualinio smurto atveju;
  • neigiamo depresijos poveikio sveikatai mažinime;
  • neigiamo savižudybių ir savižalos poveikio sveikatai mažinime;
  • psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinime;
  • lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinime;
  • valgymo sutrikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinime;
  • alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinime.

Laukiami rezultatai – išsaugota gera Plungės rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė bei sumažėję sveikatos netolygumai. Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu atveju (gydymo, stebėsenos, prevencijos), tiek netiesioginio kontakto atveju. Plungės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai pasitelkiant projekto partnerius.

Daugiau informacijos apie projekto vykdomą veiklą galite rasti: www.sveikatostinklas.lt, www.plungesvsb.lt.

 

 

JPSPP koordinatoriaus kontaktai:

Martyna Vaičiukauskaitė

kordinatorius@plungesvsb.lt

mob. tel. 8 673 34028

Skip to content