Menu Close

NVSC primena pagrindinius ribojimus izoliuotiems asmenims

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad 14 dienų izoliacijos terminas šiuo metu taikomas tiek grįžusiems iš COVID-19 paveiktų šalių, tiek sąlytį su sergančiuoju COVID-19
liga turėjusiems asmenims.

Ar galima šį terminą sutrumpinti? Kokiais atvejais galima palikti izoliacijos vietą? Ar galima išvykti iš Lietuvos nesibaigus izoliacijos laikui? Atsakymai į šiuos ir kitus aktualius klausimus pateikti lentelėje. Reikalingas anketas ir prašymo formas rasite interneto svetainės nvsc.lrv.lt skiltyje „Informacija visuomenei apie COVID-19″.

Atkreipiame dėmesį, kad paveiktų šalių sąrašas ir kiti reikalavimai keičiasi kas savaitę, šie pakeitimai skelbiami interneto svetainėse nvsc.lrv.lt, sam.lrv.lt, koronastop.lrv.lt.

NVSC konsultacijų telefono numeris  (8 5) 264 9676  veikia visomis savaitės dienomis: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; VI–VII 8:00–17:00.

ESU IZOLIUOTAS ASMUO, GRĮŽĘS IŠ PAVEIKTOS ŠALIES

 

ESU IZOLIUOTAS ASMUO, GRĮŽĘS IŠ ŠALIES, KURIOJE NUSTATYTAS NAUJŲ VIRUSO MUTACIJŲ PLITIMAS ESU IZOLIUOTAS ASMUO, TURĖJĘS SĄLYTĮ SU SERGANČIU ASMENIU
AR GALIU PALIKTI IZOLIACIJOS VIETĄ?
Palikti izoliacijos vietą galima tik dėl šių priežasčių – LEIDIMO GAUTI NEREIKIA:
1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų.
2. nuvykti į gydymo įstaigą, kad būtų paimti ėminiai  COVID-19 ligos tyrimui.
3. asmenys, atvykę į Lietuvos Respubliką teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, gali nuvykti į studijų ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą.
4. dalyvauti savo vestuvėse.
5. aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas.
6. užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvą  Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gali nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą.
7. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu arba būtiniems reikalams jose tvarkyti.
Palikti izoliacijos vietą galima tik dėl šių priežasčių ir tik užpildžius prašymą internetu adresu nvsc.lrv.lt/leidimas-jk ir GAVUS LEIDIMĄ:
1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų.
2. nuvykti į gydymo įstaigą, kad būtų paimti ėminiai  COVID-19 ligos tyrimui ar sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Kai vykstama skubiai pagalbai gauti, NVSC leidimas ar informavimas nereikalingas;

Kai tyrimo atlikti vykstama į mobilųjį punktą iš anksto užsiregistravus tel. 1808 arba užregistravus NVSC, leidimas ar informavimas nereikalingas.

Palikti izoliacijos vietą galima tik dėl šių priežasčių – LEIDIMO GAUTI NEREIKIA:
1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;
2. nuvykti į gydymo įstaigą, kad būtų paimti ėminiai  COVID-19 ligos tyrimui ar atliktas serologinis SARS-CoV-2 antikūnų tyrimas;
3. nuvykti į gydymo įstaigą sveikatos paslaugoms gauti ar iš anksto užsiregistravus tel. Nr. 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą, kad būtų paimti ėminiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui.

 

 

AR GALIU PAKEISTI IZOLIACIJOS VIETĄ?
Pakeisti izoliacijos vietą galima tik su NVSC leidimu, kurį galima gauti užpildžius prašymą: nvsc.lrv.lt/leidimas Pakeisti izoliacijos vietą galima tik su NVSC leidimu: nvsc.lrv.lt/leidimas-jk Pakeisti izoliacijos vietą galima tik su NVSC leidimu: nvsc.lrv.lt/leidimas-jk
AR GALIU IŠVYKTI IŠ LIETUVOS NESIBAIGUS IZOLIACIJOS TERMINUI?
Galima išvykti į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama arba kurioje bus teikiama sveikatos paslauga išvykti – leidimo gauti ar pranešimo pateikti nereikia.  Galima išvykti į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama arba kurioje bus teikiama sveikatos paslauga, ne vėliau kaip prieš 24 val. pateikus elektroninį pranešimą adresu: nvsc.lrv.lt/isvykimas  Galima išvykti į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama, jei išvykimo dieną nepasireiškia ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingi  požymiai. Apie išvykimą būtina pranešti ne vėliau kaip prieš 24 val.: nvsc.lrv.lt/isvykimas ir pateikti COVID-19 tyrimo, atlikto ne seniau nei prieš 48 val., neigiamą rezultatą.
AR GALIU SUTRUMPINTI 14 DIENŲ IZOLIACIJOS TERMINĄ?
Izoliacijos terminas gali būti sutrumpintas ne anksčiau kaip 10 d. atlikus tyrimą (savo lėšomis) Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, izoliacija nebetaikoma, tačiau kad patikrą atliekančių institucijų pareigūnai informacinėje sistemoje matytų aktualią informaciją apie Jūsų izoliavimo būklę, prašome užpildyti šį prašymą: nvsc.lrv.lt/sutrumpinti Po didelės rizikos sąlyčio izoliacijos terminą sutrumpinti gali tik nustatytos asmenų grupės, kurios yra išvardytos čia: nvsc.lrv.lt/sutrumpinti

 

Skip to content