Menu Close

NEMOKAMA ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA JAUNIMUI

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, šiais metais vasario – kovo mėn. ir gegužės – birželio mėn., kvietėme jaunimą dalintis savo patyrimu, ieškoti sprendimų kylantiems iššūkiams bei padėjo atsakyti į rūpimus klausimus.

Ankstyvosios intervencijos programa skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis (14-21 metų), kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena.

Programos metu grupinėse konsultacijose, praktiniuose užsiėmimuose aktyvioje veikloje, diskusijose, patirčių pasidalijime bei refleksijose dalyvavo 18 jaunuolių, 14 baigė šią programą. Jaunuoliams buvo suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, ieškoti atsakymų kartu su bendraamžiais, kalbėtis aktualiomis temomis.

Skip to content