Menu Close

Mokinių ugdymo organizavimo reikalavimai mokyklose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymas mokyklose organizuojamas kontaktiniu būdu, užtikrinant jose saugos reikalavimus ir sudarant galimybes savanoriškai testuotis vaikams pagal mokyklose  pasirinktus testavimo būdus (kaupiniais, antigenų testais ar kt.). Testuotis nereikia tiems vaikams, kurių tėvai nėra pateikę sutikimo testuotis, vaikams kurie yra persirgę arba  vakcinuoti pagal pilną vakcinavimo schemą (12 metų ar vyresni). Dėl testavimo būdo apsisprendžia pati mokykla aprūpindama mokinius testais, testavimas atliekamas mokyklos patalpose.

Saugos reikalavimai
Siekiant saugiai ugdyti vaikus mokykloje svarbu:
– į ugdymo įstaigą atvykti sveikiems;
–  sudaryti galimybę bekontakčiu termometru matuoti kūno temperatūrą;
– laikytis saugaus atstumo, užtikrinti mokinių srautų valdymą (klasių, grupių, srautų atskyrimo);
– dėvėti burną ir nosį dengiančias veido apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį
– sudaryti tinkamas sąlygas mokinių ir darbuotojų rankų higienai (šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai),  o darbuotojams – rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės)
– rekomenduojama periodiškai kas 3-5 dienas testuoti mokinius greitaisiais antigenų testais savikontrolei arba kas 4-7 dienas atlikti kaupinių PGR tyrimą (testai ir kaupiniai atliekami gavus tėvų sutikimą jiems atlikti, išskyrus vaikus, kurie persirgo arba buvo vakcinuoti (12 metų ir vyresni) pilna vakcinavimo schema);
– darbuotojai, kurie nėra persirgę ar vakcinuoti pilna vakcinavimo schema, periodiškai tikrinasi sveikatą ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus.
– reguliariai valyti, dezinfekuoti ir vėdinti patalpas.

Ugdymas:
– pamokos pirmoje pamainoje gali būti pradedamos ne anksčiau kaip 8 val.;
– pertraukos gali būti numatomos trumpesnės kaip 10 min. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);
– mokinių spintelės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos;
– esant galimybei grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse;
– pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.
– esant poreikiui, tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės, srauto) mokiniams neskirstant jų pagal lytis.

Daugiau svarbios ir aktualios informacijos, susijusios su ugdymo organizavimu ir kt. operacijų vadovų sprendimais, galima rasti:

  • https://mokyklabecovid.lt
  • https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
  • https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai

NVSC primena svarbiausius žingsnius mokykloje nustačius COVID-19 atvejį.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Skip to content