Menu Close

Ką reikėtų žinoti apie sveikatos saugą sporto klubuose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad fizinis aktyvumas pandemijos laikotarpiu yra itin svarbus psichologinei bei fizinei asmenų sveikatai. Siekiant užtikrinti, kad gyventojai sporto klubuose jaustųsi saugūs, sporto klubuose itin svarbu laikytis nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų.

Reikalavimai sporto klubo paslaugų teikimui

Sporto klubų paslaugų veiklai yra būtinas leidimas-higienos pasas, kuris užtikrina, kad paslaugų teikėjas įrengė patalpas, įsigijo įrangą ir inventorių, atitinkančius nustatytus sveikatos saugos reikalavimus.
Pirmiausia sporto klubų patalpos turi būti švarios ir valomos paslaugų teikėjo nustatyta tvarka. Patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai.

Reikalavimai sporto klubo paslaugos teikėjui

Sporto klubų paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas. Asmenines treniruotes bei kitus užsiėmimus vedantys asmenys turi turėti specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą, todėl prieš įsigyjant šias paslaugas reikėtų pasidomėti, ar paslaugų teikėjas yra įgijęs minėtą išsilavinimą ir galės teikti profesionalias ir saugias paslaugas.
Sporto klubų paslaugų teikėjas privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas. Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės turi būti skelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje.

Reikalavimai, susiję su COVID-19 prevencija

Sporto klubų paslaugos yra priskiriamos kontaktiniu būdu teikiamoms paslaugoms, kurios gali būti teikiamos tik laikantis šių nustatytų sąlygų:
– nuolat stebėti darbuotojų sveikatą;
– į paslaugų teikimo vietas neįleisti paslaugų gavėjų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);
– laikytis griežtos rankų higienos bei sudaryti sąlygas tinkamai klientų rankų dezinfekcijai;
– užtikrinti dažnai liečiamų paviršių valymą ir dezinfekciją, panaudotą sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo;
– užtikrinti veiklos vykdymo patalpų (erdvių) maksimalų vėdinimą;
– prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie veido kaukių dėvėjimo būtinybę, paslaugų gavėjų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) arba periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius;
– prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, turintys galiojantį galimybių pasą arba kitus jam prilyginamus dokumentus;
– uždaroje erdvėje esantys asmenys, kai jie nesportuoja, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Išimtis dėl kaukių dėvėjimo

Sportuojant nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių galima nedėvėti, tačiau tuomet labai svarbu išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą tarp paslaugų gavėjų.

Teisės aktai

Pagrindiniai sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.
Reikalavimai sporto klubų paslaugų veiklai ekstremaliosios situacijos Lietuvoje metu nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendime Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“.

NVSC informacija

Skip to content