Menu Close

Apklausos ,,Elektroninės cigaretės: mada ar nauja grėsmė?’’ apibendrinimas

Europoje ketvirtadalis – 25 proc., jaunimo yra bandę vartoti elektronines cigaretes. Lietuvoje šis skaičius siekia net 37 proc. Lietuvoje elektronines cigaretes bent kartą gyvenime bandė vartoti 2 iš 3 15-16 m. moksleivių (įprastines cigaretes buvo rūkę pusė šio amžiaus moksleivių). Kas trečias moksleivis elektronines cigaretes vartojo bent kartą per paskutinį mėnesį. Tai elektroninis prietaisas, turintis kaitinimo elementą, kuris, veikiant aukštai temperatūrai, garina specialų skystį, kurį sudaro nikotino (pagrindinės tabake esančios medžiagos, veikiančios žmogaus centrinę nervų sistemą, sukeliančios laikiną žvalumo ir malonumo pojūtį, o vėliau – priklausomybę) tirpalas propilenglikolyje, glicerolyje arba polietilinglikolyje.

Elektroninė cigaretės yra garinamos,’’veipinamos’’. Terminas „garinti“ (angl. to vapor) pasirinktas siekiant atskirti šį procesą nuo įprastų cigarečių rūkymo.

Siekiant išsiaiškinti Plungės rajono gyventojų žinias apie elektronines cigaretės, buvo atliekama apklausa ,,Elektroninės cigaretės: mada ar nauja grėsmė?’’

Apklausos tikslas – įvertinti Plungės rajono gyventojų nuomonę apie elektronines cigaretės.

Ši apklausa buvo atliekama 2023 m. sausio 30 d. – vasario 13 d. Apklausai atlikti buvo pasitelkta Google platforma. Apklausos tikslui įgyvendinti buvo sukurta anoniminė anketa. Iš viso anoniminę anketą užpildė 461 respondentas.

Norime pateikti teisingus atsakymus ir  šios apklausos apibendrinimą

  • Dalyvavo nuo 18 metų amžiaus respondentai. Didžiąją respondentų dalį pagal amžių sudarė 35- 44 m. (33 proc.) ir mažiausiai dalyvavo 25-34 m. (15,8 proc.) respondentų.
  • Didžioji dalis respondentų atsakė, kad elektroninės cigaretės yra tiek pat kenksmingos kaip ir įprastos cigaretės 83,9 (proc.) ir tik 6,8 (proc.) atsakė, kad elektroninės cigaretės yra mažiau kenksmingos nei įprastos cigaretės .
  • Į klausimą nuo kiek metų Lietuvoje leidžiama turėti su savimi ar rūkyti elektronines cigaretes, didžioji dalis 81,8 (proc.) atsakė teisingai, kad nuo 18 metų. 11,3 (proc.) atsakė, kad nuo 21 metų. 3,7 (proc.) buvo manančių, kad leidžiama turėti su savimi ar rūkyti  elektronines cigaretes galima  nuo 16 metų.
  • Į klausimą kur leidžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ar jų pildyklėmis (skysčiais). Kaip matyti iš respondentų atsakymų, teisingąi atsakė tik 22,3 (proc.),kad galima prekyba tik fizinėse parduotuvėse. Daugiausia, net 59,7 (proc.) atsakė, kad prekyba leidžiama fizinėse ir elekroninėse parduotuvėse (internetu). 13.2 (proc.) atsakė, kad prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis Lietuvoje draudžiama.
  • Į klausimą, kas draudžiama nurodyti ant elektroninių cigarečių ar jų pildyklių (skysčių) pakelių ar ant bet kokios skysčių pakuotės, 52,9 (proc.) respondentų atsakė teisingai, kad draudžiama nurodyti skonį, 23 (proc.) atsakė, kad visų gaminyje esančių cheminių medžiagų sąrašą. 14,1 (proc.) atsakė, kad laikyti gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.. Nuo 2023-07-01 yra galima prekiauti tik tabako kvapo ir skonio elektroninėmis cigaretėmis ir skysčiu.
  • Į klausimą, dėl kokių priežasčių jaunimas ar jauni suaugusieji naudoja elektronines cigaretes, net 75,9 (proc.) respondentų atsakė, kad tai mados tendencija, 64,4 (proc.) tikėjimas, kad el. cigaretės sveikesnės nei tradicinės cigaretes. Kad draugai turi įtakos nurodė 63,6 (proc.). Skysčių skonių įtaką dėl kokių priežasčių jaunimas ar jauni suaugusieji naudoja elektronines cigaretes nurodė 47,1 (proc.).ir 27,3 (proc.) respondentų nurodė, kad turi įtakos nikotino poreikis
  • Iš respondentų atsakymų, kaip elgiatės matydami mažamečius garinant, galima teigti, kad suaugusieji reaguoja į jaunimo garinimą, nes 60,7 (proc.) sudrausmina, gaila, bet 38,2 (proc.) nekreipia dėmesio ir tik 4,8 (pro.) praneša policijai.
  • Pirmas žingsnis – tėvų informavimas apie tai, koks svarbus jų vaidmuo, artimi ir draugiški santykiai su vaiku, bendravimas ir supratimas. Į klausimą, kaip manote, kas yra atsakingas už moksleivių elektroninių cigarečių rūkymą(garinimą) mokyklos teritorijoje ar pertraukų metu, net 69,2 (proc.) respondentų atsakė, kad moksleivio šeima. 59 (proc.), kad atsakinga mokyklos administracija. Kad policija atsakinga, nurodė 10 (proc.) respondentų.
  • Į klausimą, ar garinimas sukelia priklausomybę, 92 (proc.) respondentų atsakė teisingai, kad garinimas sukelia priklausomybę. Ir tik 5 (proc.) atsakė, kad nežino, 3 (proc.) respondentų atsakė, kad garinimas nesukelia priklausomybės.

Informacija plačiau:Apklausa “ Elektroninės cigaretės: mada ar nauja grėsmė“

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos specialistė Ilona Pocienė

 

 

 

 

 

Skip to content