Menu Close

Apie šeimos vaidmenį ugdant sveikatos kultūrą

Naujame Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro straipsnyje „Šeimos vaidmuo ugdant sveikatos kultūrą“ akcentuojama, kad sveikatos stiprinimas per gaunamą informaciją, sveikatos mokymą ir gyvenimo įgūdžių ugdymą skatina asmeninį ir socialinį tobulėjimą. Tačiau vien informuoti nepakanka. Siekiant elgesio pokyčių, reikalingos sąlygos, kurioms esant žmogus sąmoningai pasirinktų sveikesnę gyvenseną ir dalyvautų kuriant sveikatai palankią aplinką. Vaikystė gali būti aktyvios ir sveikos gyvensenos įgūdžių įgijimo metas, suaugusiesiems rodant tinkamą ir savalaikį pavyzdį. Straipsnyje pateikta mokslinių rekomendacijų, analizuojami kai kurie vaikų fizinės sveikatos, psichikos sveikatos, emocinės sveikatos stiprinimo būdai, aptartos situacijos, kai sėkmingo dialogo sąlyga – pripažinti, kad vaikai pajėgia prisiimti atsakomybę, bei pasitikėti jais. Daugiau skaitykite straipsnyje, kuris publikuojamas „Sveikatos mokymas – Patarimai“ skiltyje.

 

SMLPC informacija

Skip to content