Menu Close

Vilniaus universiteto mokslininkai parengė nuotolinio vaikų ugdymo Covid-19 pandemijos metu rekomendacijas

Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių, tėvų, mokytojų sąveikas ir vaidmenis ugdymo procese, ugdymo aplinką, turinį ir pobūdį.

Todėl 2020 metais Vilniaus universiteto (VU) įvairių sričių bei krypčių – edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos – mokslininkai vykdė bendrą tyrimo projektą, kurio tikslas buvo išanalizuoti nuotolinio ugdymo iššūkius ir galimybes ugdymo procesui ir jo dalyviams (vaikams, tėvams, ugdytojams), mokinių fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei. Remiantis šio tyrimo išvadomis, VU mokslininkai parengė nuotolinio vaikų ugdymo Covid-19 pandemijos metu rekomendacijas, skirtas sveikatos priežiūros specialistams ir pedagogams.

 

SMLPC informacija

Skip to content