Menu Close

Vaikų žaidimų aikštelėse – dėmesys aplinkos ir žaislų saugumui

Kasmet daugėjant naujų, modernių žaidimų aikštelių ir žaidimų kambarių, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena pagrindinius šioms vietoms keliamus reikalavimus. Vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Švietimo įstaigose, socialinių paslaugų įstaigose įrengtoms žaidimų aikštelėms ir patalpoms ši higienos norma taikoma tiek, kiek jų įrengimo, naudojimo ir priežiūros nereglamentuoja specialiosios higienos normos.

Būtina prižiūrėti ir valyti

Tam, kad vaikų susibūrimo vietose būtų ne tik smagu bet ir saugu, žaidimų aikštelės, kurių ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptvertos tvora ar gyvatvore. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos vaikams užstrigti.
Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žolė turi būti nušienauta. Žiemą takeliai turi būti neslidūs. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir tuomet, jei yra užteršiamas šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėliadėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant.
Šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos. Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šioje higienos normoje nurodytus nuodinguosius augalus.
Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje nurodytas bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.

Apsaugoti langai, šviestuvai, laiptai

Daugiau reikalavimų yra skirta žaidimų patalpoms įrengti. Užtikrinat vaikų saugumą, atkreipiamas dėmesys į laiptus ir jų aikšteles,  draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus, sraigtinius laiptus, laiptų pakopos negali būti siaurėjančios.
Įstiklintos durų dalys iš abiejų pusių turi būti apsaugotos nuo atsitiktinio susidūrimo, atsitrenkimo, smūgių ir susižalojimo rizikos. Žaidimų patalpose, kuriose žaidžiama su kamuoliu, langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių.
Varstomi langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu jie yra pasiekiami vaikams ir kelia iškritimo pavojų. Langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.
Žaidimų patalpose elektros lizdai vaikams prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis. Grindų danga turi būti neslidi, lygi, lengvai valoma drėgnu būdu. Sanitarinių mazgų sienos ir grindys turi būti padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga.
Tiek vaikams įrengti baldai, tiek prie žaidimų patalpų įrengti sanitariniai mazgai turi atitikti jų ūgį. Tualetuose turi būti asmens higienos priemonių: tualetinio popieriaus, muilo, rankų džiovintuvai ar vienkartiniai rankšluosčiai.

Turi atitikti vaikų amžių

Žaidimų patalpose turi būti įrengtos individualios spintelės ar kitokie įrenginiai drabužiams ir daiktams pasidėti, išskyrus atvejus, kai visuomeninės paskirties pastate lankytojams įrengtos bendro naudojimo rūbinės. Taip pat žaidimų patalpose turi būti numatyta vieta avalynei pasidėti ir (ar) lankytojai turi būti aprūpinami antbačiais.
Žaidimų patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.).
Žaislai turi atitikti vaikų amžių, nekelti pavojaus jų sveikatai (dėl rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis). Žaidimų patalpos ir jose esanti įranga bei kitas inventorius turi būti švarūs, tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį.
Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje. Žaidimų patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

Žaidimų aikštelės, patalpų eksploatuotojas ar savininkas turi:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti žaidimų aikštelių, patalpų apžiūrą, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlikti žaidimų aikštelių, patalpų eksploatacinę apžiūrą, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas;
  • užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams.

Kontaktai žiniasklaidai
Daiva Mačernienė
Tel. (8 315) 52 572
El. p. adresas: daiva.macerniene@nvsc.lt

Skip to content