Menu Close

Tyrimas atskleidė, kaip ir kiek dirba ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos specialistai

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistai atliko tyrimą, analizuojantį savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, darbo krūvių pasiskirstymą.

Į kiekybinį ir kokybinį tyrimą buvo įtraukti 6 visuomenės sveikatos biurai, aptarnaujantys 10 savivaldybių. Etatų pasiskirstymui įvertinti atlikta anketinė visuomenės sveikatos biurų apklausa. Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, veiklų pobūdžiui ir joms skiriamam laikui įvertinti taikytas savaitės „dienoraščio“ metodas. Darbo krūvių pasiskirstymui įtaką darantiems veiksniams nustatyti organizuota sutelktosios grupės diskusija ir atlikti du individualūs interviu.

Nustatyta, kad visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, užimtų etatų mediana svyravo nuo 0,30 iki 1,10. Mažiausias vienam specialistui tenkantis užimtas etato dydis nesiekė ketvirčio etato, didžiausias – daugiau nei pusantro etato. Maksimalus vienam specialistui tenkantis ugdymo įstaigų skaičius – 6.

Atlikus specialistų „dienoraščių“ analizę, vykdomos veiklos suskirstytos į tris blokus: sveikatos stiprinimo veiklos, su sveikatos stiprinimu susijusios veiklos ir papildomi darbai, atsiradę dėl COVID-19 pandemijos. Nustatyta sveikatos stiprinimo veiklų, apimančių pamokėlių, mankštų vedimą, individualių konsultacijų teikimą, įvairovė (atskiri specialistai daugeliui panašių veiksmų atlikti skiria nevienodai laiko).

Atlikus kokybinę tyrimo dalį, išskirtos stipriosios visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, veiklos pusės, kuriose jie jaučiasi kompetentingi, – informantų įvardytos sveikatos temos (sveika mityba, asmens ir burnos higiena, žalingi įpročiai) ir sveikatos stiprinimo veiklų formos (pavyzdžiui, renginių organizavimas ir vedimas). Taip pat specialistai nurodė, kad tam tikrose temose ar srityse jie jaučiasi nepakankamai kompetentingi,  pavyzdžiui, lytiškumo ir rengimo šeimai klausimais.

Remiantis tyrimo rezultatais, sveikatos stiprinimo veiklos plėtojimo galimybėms priskirtinas bendradarbiavimas tiek ugdymo įstaigoje, tiek visuomenės sveikatos biuro viduje. Rajonuose aktuali problema – mažėjantis vaikų skaičius. Dėl to neretai specialistai dirba keliose vaikų ugdymo įstaigose, bandydami atitikti normatyvus. Tokia situacija nulemia tai, kad pritrūkstama laiko įgyvendinant priskirtas veiklas.

Tyrimas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2019 m. gruodžio 2 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-8 „Ar užtikrinamas vaikų sveikatos stiprinimas“ rekomendaciją. Tyrimo apimtys ir metodika derinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Justina Avelytė tel. (8 5) 261 4184, el. p. justina.avelyte@hi.lt.

Skip to content