1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3022).
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.  įsakymas Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 81(1)-3720)
  3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-837 „Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6465).
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. Nr. V-500 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 82-3768).

 

Įstaiga nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, neatlieka teisės aktų pažeidimų analizių ir nevykdo teisinio reguliavimo stebėsenos.

Nuoroda į teisės aktų sistemą- http://www.e-tar.lt