Menu Close

Tarptautinė sporto diena, skirta plėtotei ir taikai

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad balandžio 6-oji Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JT) yra paskelbta Tarptautine sporto diena, skirta plėtotei ir taikai. Dėl globalaus sporto paplitimo, neprilygstamo populiarumo ir įvairių teigiamų savybių gausos jis yra idealiai tinkamas sėkmingai įgyvendinti pamatinius JT santarvės ir plėtros tikslus. JT Stabilios vystymosi srities darbotvarkėje iki 2030 metų, kurioje sportas pripažįstamas kaip vienas iš svarbių socialinės pažangos veiksnių, yra rašoma: „Tvariam vystymuisi užtikrinti taip pat yra tinkamas sportas. Mes pripažįstame vis didėjantį sporto indėlį į plėtrą ir pasaulinę taiką, nes jis padeda įtvirtinti kertinius pagarbos žmogaus teisėms bei tolerancijos principus tarp jaunimo ir moterų, bendruomenių ir atskirų asmenų bei padeda siekti aukštesnių tikslų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės integracijos srityse“.

2013 m. rugpjūčio 23 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. A/RES/67/296 rašoma, kad Generalinė Asamblėja „kviečia visas valstybes, visą JT sistemą ir ypač JT institucijas, atsakingas už santarvę ir tarptautinę sporto plėtrą, taip pat atitinkamas tarptautines organizacijas bei regionines ir nacionalines sporto organizacijas, įskaitant įvairias pilietines bei nevyriausybines organizacijas ir privatųjį sektorių, tinkamai tarpusavyje bendradarbiaujant visokeriopai palaikyti ir didinti Tarptautinės sporto dienos, skirtos plėtotei ir taikai, reikšmę bei jos supratimą“.

Sportas istoriškai visada turėjo svarbų vaidmenį visose žmonių visuomenėse, kad ir kokiomis formomis jis vykdavo: varžybų, fizinės veiklos ar žaidimų. Visgi kyla natūralus klausimas: ką gi bendro sportas turi su JT? Iš tikrųjų sportas yra kaip natūrali partnerystė JT sistemoje: sportas ir žaidimai yra žmogaus teisės, kurios turi būti gerbiamos ir praktiškai įgyvendinamos visame pasaulyje. Dar 1979 m. UNESCO parengtoje Kūno kultūros ir sporto chartijoje buvo paskelbta kiekvieno asmens teisė į fizinę veiklą. Sportas buvo vis labiau pripažįstamas ir panaudojamas kaip sąlygiškai pigus ir efektyvus humanitarinis įrankis taikai, stabilumui ir santarvei įgyvendinti ne tik JT sistemoje, bet ir tarp vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, sporto federacijų, plėtros agentūrų, ginkluotųjų pajėgų ir žiniasklaidos. 2003 m. JT specialus padalinys, atsakingas už taiką ir santarvę per sportą, apibrėžė sportą kaip puikų plėtros ir bendradarbiavimo įrankį. Taigi, sportas yra „visos fizinės veiklos formos, kurios įvairiais žaidimais, rekreacija, organizuotu mėgėjų ar varžybų sportu ir vietiniu (tradiciniu) sportu bei žaidimais tiesiogiai prisideda prie asmens fizinio pajėgumo, psichinės gerovės ir socialinės sąveikos.“

Praėjusių metų itin gausūs renginiai ir iniciatyvos minint šią dieną padrąsino šios dienos organizacinį komitetą plačiau apsvarstyti sporto ir globalios politikos sąsajas ir pabandyti įvertinti šių švenčių naudą. Šimtai organizacijų ir įstaigų visame pasaulyje užregistravo savo Tarptautinės sporto dienos, skirtos plėtotei ir taikai, paminėjimo iniciatyvas ir paskelbė pranešimus apie tai specialioje interneto svetainėje www.sportanddev.org bei socialiniuose tinkluose. Socialinės žiniasklaidos pasitelkimas minint balandžio 6-ąją parodė, kokiais įvairiais būdais galima siekti taikos ir santarvės per sportą. Milijonai „Facebook“, „Twitter“ bei kitų tinklų vartotojų skelbė ar aptarinėjo pačias įvairiausias iniciatyvas, tinkamas šiai dienai. Aktyvios buvo tiek didžiulės, tiek mažos nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, bendruomenės. Nors daugelis šitų nedidelių socialinių grupių dėl labai ribotų galimybių ir išteklių negali nuolat vykdyti ilgalaikių sporto plėtros projektų, jos sugebėjo surasti ir pasiūlyti paprastų bei efektyvių iniciatyvų. Praėjusių metų šventės dalyviai įnešė aktyvumo, kūrybiškumo, užsidegimo ir vertingų įsipareigojimų į vietos bendruomenių gyvenimą. Tokio paties kūrybiškumo organizatoriai tikisi ir šiais 2018 metais.

Tad minėdami šią dieną ir norėdami paviešinti savo veiklas globaliuose tinkluose galite registruotis specialioje interneto svetainėje (anglų kalba) http://www.april6.org/en. Beje, ši svetainė buvo įkurta 2014 metais, kad padėtų tinkamai atspindėti šios dienos veiklas skatinant plėtotę ir taiką per sportą. Šios svetainės veikla ir nulėmė didžiulę Tarptautinės sporto dienos, skirtos plėtotei ir taikai, sėkmę: per 4 jos egzistavimo metus užregistruota daugiau nei 2 110 projektų ir daugiau kaip 180 dalyvaujančių valstybių. Taigi, aktyvus šios simbolinės dienos paminėjimas tik parodo, kiek daug žmonių visame pasaulyje iš visų visuomenės sluoksnių siekia spręsti socialines problemas per sportą.

Išsamiau apie šios dienos veiklas galima paskaityti anglų ir rusų kalbomis JT interneto svetainėje: http://www.un.org/en/events/sportday/; http://www.un.org/ru/events/sportday.

 

 

Pagal užsienio spaudą parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas Remigijus Zumeras

 

Dienos emblema iš šiai dienai skirtos interneto svetainė: http://www.april6.org/en.

Skip to content