Menu Close

Taip mus vertino visuomenės 2023 metais

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) 2023 m. kovo – gruodžio mėnesiais vykdė savivaldybės gyventojų anoniminę anketinę apklausą, internetu, dėl Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų. Šia apklausa buvo siekta sužinoti, kaip gyventojai vertina teikiamas biuro paslaugas, teikiamų paslaugų prieinamumą, kaip dažnai jomis naudojasi, iš kur sužino apie biuro teikiamas paslaugas. Tai svarbu siekiant efektyviau atitikti gyventojų poreikius. Remiantis apklausos rezultatais, galime identifikuoti stiprybes ir silpnybes visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybėje bei prieinamume, bet to, vertinimas gali padėti tobulinti paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir pageidavimus. Ši informacija leis įstaigai tinkamai reaguoti į gyventojų lūkesčius ir tobulinti teikiamas paslaugas.

Tyrimo metu respondentų buvo prašyta atsakyti į 9 anoniminės anketos klausimus. Į klausimą “Ar esate dalyvavęs/dalyvavusi Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose užsiėmimuose?” teigiamai atsakė 7 iš dešimties tyrime dalyvavusių respondentų. 6 iš dešimties apklausoje dalyvavusiųjų Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugas vertina labai gerai. Trečdalis jas vertina patenkinamai.

Nors Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia plataus spektro paslaugas nuo veiklų ikimokyklinėse ugdymo ar bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose, švietėjiškos ir prevencinės, bei mokomosios veiklos bendruomenėse, konsultavimo priklausomybių klausimais ir kitais klausimais jaunuoliams bei vyresnio amžiaus gyventojams, sveikatos rodiklių rinkimo ir viešinimo, bei teikia kitas nemokamas ar mokamas paslaugas, didžioji dalis respondentų teigė, jog biuro teikiamomis paslaugomis naudojasi atsitiktinai (44,1 proc.). Kartą per savaitę biuro teikiamomis paslaugomis naudojosi penktadalis respondentų, kartą per mėnesį – 13,5 proc., kasdien 11,7 proc.

Respondentai teigia, kad dažniausiai apie Plungės rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro vykdomas veiklas sužino naudodamiesi socialiniais tinklais ir iš biuro internetinės svetainės. Taip pat nemaža dalis asmenų apie vykdomas veiklas sužino iš savo artimųjų.

Gyventojai vertino ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų bendravimą su klientais ir jų paslaugumą. Apie pusė respondentų bendravimą su klientais ir paslaugumą vertina labai gerai. Taip pat apie pusė respondentų informacijos pateikimą biuro internetiniame puslapyje vertina gerai, kaip informatyvų ir aktualų. Vertinime dalyvavę septyni iš dešimties respondentų atsakė, kad informacijos apie Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomas veiklas pakanka. Kad informacijos nepakanka teigė dešimtadalis respondentų, o 13,3 proc. teigė, kad iš vis niekada nesidomėjo biuro teikiamomis veiklomis.

 

2023 m. Biuro veiklos įvertinimas

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Skip to content