Menu Close

Sukurti edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis

Siekiant gerinti Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą ir kompensuoti vaizdinių priemonių, skirtų vaikų sveikatos ugdymui, trūkumą, buvo sukurti mokomieji filmukai sveikatos stiprinimo (sveikos gyvensenos) temomis. Iš viso buvo  sukurti devyni filmukai: sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo, lytinės brandos ir informacinių technologijų įtakos vaikų sveikatai temomis. Kiekvienos temos turinį specialistai adaptavo 1-4 klasių, 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniams. Edukaciniai filmukais sveikatos stiprinimo temomis, kaip metodine medžiaga, kviečiame naudotis mokyklose dirbančius visuomenės sveikatos specialistus ir pedagogus pamokų, klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų su mokiniais metu. Filmukus rasite „Vaikų sveikatos stiprinimas – Edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis“ skiltyje.

 

SMLPC informacija

Skip to content