Menu Close

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas Plungės įmonių darbuotojams

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimas“ (toliau- PSKD). Įgyvendinant tvarkos aprašą buvo vykdomas užsiėmimų ciklas dviejose Plungės miesto įstaigose su dviem specialistais (profesinės sveikatos specialiste ir psichologe), kurios dirbo kaip komanda (toliau – komanda). Komanda, siekdama identifikuoti įmonės darbuotojų psichoemocinę būklę ir pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje įmonės darbuotojams pateikė psichoemocinės būklės vertinimo klausimyną, po užsiėmimų ciklo PSKD veikloje dalyvaujantiems darbuotojams pateikė psichikos sveikatos raštingumo įvertinimo klausimyną. Užsiėmimų metu vienoje įmonėje susirinko ne mažiau, kaip 10 darbuotojų, norinčių dalyvauti PSKD veikloje. PSKD veiklai įmonėse įgyvendinti buvo sudaromas veiksmų planas, kuris buvo suderintas su paskirtu atsakingu asmeniu.
Džiaugiamės dalyvių aktyvumu ir noru dalyvauti užsiėmimuose, tikimės, kad gautas žinias pritaikys ir bus naudingos darbinėje aplinkoje.️ Dėkojame lektorėms už įdomias, inovatyvias ir kompetentingas paskaitas.
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija 
Skip to content