Menu Close

Pristatytas projektas Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“

 

 

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Renginio 2021 m. rugsėjo 29 d. ataskaita

Plungė

Visuomenės informavimo renginio laikas (trukmė) – 09.00 – 13.00 val. (pertrauka– 30 min.).

Visuomenės informavimo renginio moderatorė – Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje Valija Šap.

Apskritojo stalo diskusijos –  numatytas renginio dalyvių skaičius – 20 asmenų (dalyvių sąrašas pridedamas).  Dalyvavo 21.

Renginio tikslas: apžvelgti pagal tvarkos aprašus pradėtos diegti Plungės rajono savivaldybėje integruotos sistemos efektyvumą, t.y. pirmus rezultatus, iškylančias problemas, išgirsti įsitraukusių įstaigų ir specialistų patirtį, aptarti problemų sprendimo būdus bei reikiamas korekcijas apraše.

 

Renginio metu vyko Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimo pristatymas, iškeltų tikslų ir uždavinių pasiekimas. Daug kalbėta apie bendruomenės vaidmenį, apie tai kodėl ,,klientai“ atsisako arba vengia pagalbos, apie šeimos įtraukimą į pagalbą.

Buvo pristatyta Integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos dabartinės situacijos Plungės rajono savivaldybėje vertinimo tyrimo ataskaita, kurią pristatė Plungės rajono savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė. Taip pat buvo kalba apie nuveiktus darbus, vykusius reguliarius susitikimus, gerą komunikaciją ir informacijos sklaidą. Buvo aptartos darbe iškylančios problemos, išgirsta įsitraukusių įstaigų ir specialistų patirtis, aptarti problemų sprendimo būdus Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje Valija Šap kalbėjo apie pagalbą priklausomiems asmenims Plungės rajono savivaldybėje, teikė pasiūlymus ir metodus, kad pagalbos teikimo aprašas būtų ,,gyvas“, pristatė informaciją apie pagalbos teikimą priklausomiems asmenims, pagalbos teikimą įtakojančius veiksnius bei informaciją apie didelį bendruomenės vaidmenį, kaip apie svarbų efektyvios pagalbos priklausomiems asmenims teikimo veiksnį ir pagalbos teikimo procese. Europos sertifikuotos psichologės Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityje Valijos Šap pranešimai, įžvalgos labai sudomino renginio dalyvius. Renginio metu psichologei buvo užduotas ne vienas klausimas, renginio dalyviai aktyviai dalinosi savo patirtimi ir pastebėjimais. Didelis vaidmuo skiriamas bendruomenei, komandinį jos darbą, ką gali bendruomenė (pastebėti, pasikalbėti, suteikti emocinę paramą, susisiekti su pagalbos teikėjais, taip pat labai svarbu skatinti ir motyvuoti todėl apie bendradarbiavimą ir kalbėjo lektorė. Kas būdinga komandai, apie lyderio funkcijas, atsakomybę už rezultatus pasiskirsto visi komandos nariai. Dirbdamas komandoje kiekvienas prisiima tam tikrą vaidmenį ir užduotį atlieka pagal sugebėjimus.

Komandinį darbą stiprina ir palaiko koordinavimas, bendra strategija, aiškios ir apibrėžtos partnerių funkcijos. Uždaviniai, taip pat aiškūs bendradarbiavimo lūkesčiai. Dalyviai pasidalino priklausomybės ligomis sirgusių asmenų sėkmingo gydymo istorijomis, įvardino sėkmingą gydymą  ir pagalbą įtakojančius veiksnius ir kt. Buvo akcentuotas ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, bet ir ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų indėlis prevencijos veikloje. Atkreiptinas dėmesys į įstaigų, įmonių, organizacijų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (dviejų žmonių pagalba, kurie dirba kaip priklausomybių konsultantai), padeda rajono gyventojams mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Dalyviai išsakė, kad kaime, bendruomenėse, seniūnijose labai jaučiasi stigma. Ir esą, dėl to labai sunku kažką keisti, daryti. Buvo kalbama kas yra  būdinga komandai. Kaip sukurti bendradarbiaujantį pagalbos teikėjų tinklą, kaip užmegzti ryšį su potencialiais bendradarbiavimo partneriais.

Priklausomybės – tai ligos, sukeliamos alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Jų atsiradimą lemia biologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai. Tai lėtinė liga, kuri išsivysto per ilgą laiko tarpą, todėl svarbu pastebėjus jau besivystančią ligą laiku kreiptis pagalbos.

 

Skip to content