Menu Close

Plungės rajono maudyklų vanduo atitinka mikrobiologinius vandens reikalavimus

Atlikus 2020 m. rugpjūčio 11 d. vandens kokybės tyrimus, Plungės rajono maudyklose mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, ir atitinka Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Nuolaužų , plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos ir kitų atliekų vandenyje nėra. 2020 m. liepos 28 d. parazitologinių tyrimų duomenimis, Plungės rajono maudyklų paplūdimių smėlio kokybė ATITINKA Lietuvos higienos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Skip to content