Menu Close

PLUNGĖS RAJONO MAUDYKLŲ VANDUO 2020 M.

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais vykdė Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens kokybę. Išsamesnę informaciją apie vykdytą maudyklų vandens stebėseną galite rasti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, bei sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro internetiniame puslapyje http://www.smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos/ .

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė.

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti prieš 2 savaites iki maudymosi sezono pradžios, t. y., nuo gegužės 19 d. ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželį, liepą, rugpjūtį) iki rugsėjo 8 d. Paplūdimio smėlio kokybės tyrimai taip pat buvo pradėti likus kelioms savaitėms iki maudymosi sezono pradžios, tačiau reguliariai atliekami rečiau – kartą per mėnesį.

Maudyklų vandens kokybės vertinimas buvo atliekamas dviejų mikrobiologinių parametrų – žarninių enterekokų ir žarninių lazdelių (E. coli) – duomenų rinkiniu, kurį sudaro stebėsenos duomenys, taip pat vandenyje stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos. Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kiekį.

 

3 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametrai Privalomos vertės
  1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip
100
  1. Žarninių lazdelių (Escherishia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip
1 000

 

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atlikti 80 (79 planuoti ir 1 pakartotinis) mikrobiologiniai vandens tyrimai ir 16 parazitologiniai smėlio tyrimai. Iš „Plokštinės“, „Beržynėlio“, „Ąžuolų salos“ stovyklaviečių, Platelių miesto, „Linelio“, Beržoro ežero maudymosi vietų paimti 54 vandens mėginiai, iš Babrungo upės prie Vandentiekio g., Gandingos tvenkinio, maudymosi vietų prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime, Gandingos tvenkinio prie irklavimo bazės ir Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.) buvo paimti 25 vandens mėginiai, 1 pakartotinis mėginys dėl žarnyno lazdelių (Escherichia coli) mikrobiologinės taršos rodiklių viršijimo, paimtas iš Babrungo upės prie Vandentiekio g. Iš „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių paimta 16 paplūdimio smėlio mėginių.

2020 m. nustatytas tik vienas leidžiamas mikrobiologines normas viršijantis atvejis. 2019 m. stebimų maudymosi vietų vandens kokybė atitiko reikalavimus visą stebėjimo laikotarpį. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

Ankstesniais metais t.y. 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. maudymosi vietų vandens kokybę vertinant pagal 2006/7/EB direktyvą, 5 („Beržynėlio“, „Ąžuolų salos“ stovyklavietės, Platelių miesto, „Plokštinės“, „Linelio“ maudymosi vieta) Plungės rajono savivaldybėje įteisintų maudymosi vietų vandens kokybė puiki.

Remiantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir suderintu maudymosi vietų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendoriniu 2020 metų grafiku, Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose esantis paplūdimio smėlis buvo tiriamas 4 kartus, imti po 2 smėlio mėginiai iš Platelių ežero „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių, kadangi tik šiose vietose yra paplūdimio smėlis. Viso maudymosi sezono metu kirminų kiaušinėliai ir lervos neaptiktos.

Kaip ir kasmet, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės, prieš prasidedant maudymosi sezonui, bei jo metu, platino, dalino ir kitaip viešino plakatus ir informacinius lankstinukus „Kaip saugiai elgtis vandenyje“, „Būkite atsargūs prie vandens“, „Kaip suteikti pirmąją paglbą“. Taip pat, kaskart atlikus vandens mikrobiologinius tyrimus, buvo skelbiami ir viešinamin informaciniai pranešimai maudymosi vietose, skelbimo lentose, internetiniuose puslapiuose (www.plungesvsb.lt, www.plunge.lt, www.smlpc.lt), bei Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro facebook paskyroje.

Džiugu, kad šios vasaros orai buvo palankūs pajusti visapusišką šio metų laiko džiaugsmą, ir leido mėgautis vandens teikiamomis pramogomis bei malonumais.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Skip to content