Menu Close

PIRMOJI PAGALBA – aš galiu padėti !

Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę. Deja, atlikti tyrimai rodo, kad tik nedaugelis žmonių kritinę akimirką žino ir moka kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Teikti pirmąją pagalbą nelaimės ištiktam žmogui nėra taip paprasta.Su taisyklėmis kaip teikti pirmąją pagalbą susipažino ir Senamiesčio mokyklos mokiniai.

Kad mokėtumėt suteikti pirmąją pagalbą susipažinkite su  pagrindinėmis pirmosios pagalbos teikimo taisyklėmis, taikant jas tais gyvenimo atvejais, kai iškyla pavojus žmogaus gyvybei. Siūlome įsidėmėti keletą svarbių dalykų.

Prieš prisiartindami prie nelaimės vietos, įvertinkite aplinkos pavojų:

 • Sau
 • Šalia esantiems žmonėms
 • Nukentėjusiajam

Galimi aplinkos pavojai:

 • Sprogimas
 • Ugnis
 • Elektros srovė
 • Transporto eismas ir kt.

Prieš pradėdami teikti pirmąją pagalbą įvertinkite situaciją

Atsargiai pajudinkite ar patapšnokite per nukentėjusiojo pečius ir garsiai paklauskite: „kas atsitiko?“

Jei žmogus neatsako, jis yra nesąmoningas.

Jei nukentėjusysis nesąmoningas:

♦ Jeigu nelaimės ištiktas žmogus yra netekęs sąmonės, privalu pradėti jį gaivinti nedelsiant, tada jo šansai išgyventi padidėja net du tris kartus.

♦ Pagal naujus žmogaus gaivinimo standartus, gaivinant žmogų, svarbiausia yra krūtinės paspaudimai, galintys padėti išsaugoti gyvybę, kol atvyks greitoji medicinos pagalba.

♦ Vaiko, skirtingai nei suaugusiojo, gaivinimą reikia pradėti nuo kvėpavimo takų atvėrimo ir oro įpūtimo (dirbtinio kvėpavimo).

 • Kvieskite greitąją medicinos pagalbą,
 • Pradėkite gaivinimą.

Kaip gaivinti suaugusįjį?

♦ Labai svarbu žmogaus gaivinimo procedūrą pradėti kuo skubiau ir atlikti ją tiksliai. Tokiu atveju jūsų tikslas yra atkurti pagrindines gyvybines funkcijas – kraujotaką ir kvėpavimą.

♦ Nukentėjusįjį paguldykite ant nugaros, kiek įmanoma nuo drabužių atlaisvinkite krūtinės ląstą ir juosmenį. Kad kvėpavimo takai būtų atviri, atloškite jo galvą ir pakelkite apatinį žandikaulį (jeigu neįtariate stuburo ar kaklo traumos).

♦ Atsiklaupę šalia nukentėjusiojo, dėkite vieną ranką krūtinkaulio viduryje, kita ją prispauskite ir atlikite 30 paspaudimų (jų gylis turi būti maždaug 4–5 cm, dažnumas – maždaug 100 kartų per minutę). Iškart po jų imkitės dirbtinio kvėpavimo.

Atverkite kvėpavimo takus atlošdami galvą ir pakeldami apatinį žandikaulį, kokiu nors audeklu ar servetėle pridenkite nukentėjusiojo burną, įkvėpkite, apžiokite ją ir 2 kartus įpūskite oro (labai svarbu, kad įpūtus oro krūtinė pasikeltų, o prieš kitą įpūtimą nusileistų į pradinę padėtį). Vėl pakartokite 30 krūtinės paspaudimų, paskui 2 kartus įpūskite orą ir t. t. Gaivinkite žmogų, kol atvyks medikai arba jis atsigaus.

♦ Jeigu nepasitikite savo jėgomis ir baiminatės atlikti dirbtinį kvėpavimą, darykite tik krūtinės ląstos paspaudimus. Bet nepamirškite, kad dirbtinis kvėpavimas irgi yra labai svarbu. Ypač gelbėjant vaiką.

Vaiko gaivinimo taisyklės

Paguldykite vaiką ant nugaros, atverkite kvėpavimo takus atlošdami galvą ir pakeldami apatinį žandikaulį. Darykite 5 oro įpūtimus (tokių įpūtimų skaičiumi tik pradedamas gaivinimas), paskui 30 krūtinės ląstos paspaudimų, 2 oro įpūtimus, 30 paspaudimų, 2 oro įpūtimus ir t. t.

Būtina žinoti. Jeigu ėmusis gaivinti vaiką, šalia nėra kitų žmonių, nevalia sutrikti: pirmiausia minutę gaivinkite vaiką, paskui kvieskite greitąją pagalbą.

Jei nukentėjusysis sąmoningas:

 • Nuraminkite jį;
 • Stenkitės nejudinti, nebent aplinkoje tvyro pavojus nukentėjusiajam ar teikiančiam pagalbą;
 • Apžiūrėkite nukentėjusįjį: pačiupinėkite jį nuo galvos iki kojų;
 • Suteikite pirmąją pagalbą;
 • Jeigu būtina, kvieskite greitąją medicinos pagalbą (GMP).

Svarbu žinoti:

Kraujavimo stabdymas

 • Kad apsisaugotumėte nuo užsikrėtimo infekcinėmis ligomis, užsimaukite vienkartines gumines pirštines;
 • Ant kraujuojančios vietos uždėkite sterilų tvarstį,
 • Žaizdą sutvarstykite tvarsčiu (bintu);
 • Kraujuojant smarkiai, ant žaizdos uždėkite spaudžiamąjį tvarstį. Sutvarstykite naudodami binto volą

ar kitokį kietą daiktą,tada pakelkite sužalotą galūnę;

 • Jei kraujas vis dar sunkiasi, ant jau uždėto tvarsčio uždėkite dar vieną spaudžiamąjį tvarstį ir kvieskite GMP;
 • Paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros jo kojas pakelkite aukštyn, nuraminkite, neduokite nieko gerti

ir valgyti, užtikrinkite pastovią kūno temperatūrą (apklokite specialia folija, paltu, apsiaustu ar kt.);

 • Jei nėra būtina,sąmoningo gulinčio nukentėjusiojo nejudinkite.

Kol atvyks medikai, stebėkite gyvybinius požymius – sąmonę (ar kalbinamas žmogus atsako), kvėpavimą ir kraujotaką.

Kaulų lūžiai

Kaip atpažinti kaulų lūžį?

Kaulo lūžis gali būti: Atviras – lūžio vietoje pažeista oda, atsiveria žaizda, matomi kaulo lūžgaliai.

Uždaras – oda lūžio vietoje nepažeista

Kaulų lūžimų požymiai:

 • Lūžio vietoje – patinimas, kraujosruva, skausmas, jaučiamas ar girdimas traškėjimas
 • Formos pasikeitimas: galūnė gali būti sutrumpėjusi, neįprastai perkreipta, persukta, sulenkta
 • Sutrikę galūnės judesiai, matomi lūžgaliai

Pirmoji pagalba esant atviram kaulų lūžiui:

 • Stabdykite kraujavimą;
 • Nespauskite, nejudinkite lūžgalių;
 • Tvarstykite sužalotą vietą taip, kaip tvarstoma žaizda su įstrigusiu svetimkūniu;
 • Imobilizuokite traumuotą galūnę taip, kad aukščiau ir žemiau pažeistos vietos esantys sąnariai nejudėtų,
 • Imobilizuokite lūžį tik tuo atveju, jeigu nukentėjusįjį būtina transportuoti.

Pirmoji pagalba esant uždaram kaulų lūžiui:

 • Prilaikykite sužalotą vietą, stenkitės nejudinti;
 • Imobilizuokite traumuotą galūnę taip, kad aukščiau ir žemiau pažeistos vietos esantys sąnariai nejudėtų (jeigu nėra būtinybės nukentėjusiojo transportuoti, prilaikykite traumuotą galūnę, kad nejudėtų, kol atvyks GMP);
 • Imobilizuokite lūžį tik tuo atveju, jeigu nukentėjusįjį būtina transportuoti.
 • Kvieskite GMP,
 • Raminkite nukentėjusįjį, prižiūrėkite kol atvyks medikai, stebėkite gyvybinius požymius – sąmonę (ar kalbinamas žmogus atsako), kvėpavimą ir kraujotaką.
 • Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverkite kvėpavimo takus. Jei jis nekvėpuoja, pradėkite gaivinti (atlikite 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus).

Nudegimai

Terminis nudegimas: Nudegimą gali sukelti prisilietimas prie ugnies ar įkaitusių daiktų,sausas karštis,  karšti skysčiai, garai, elektros srovė.

Cheminis nudegimas: Nudegimą gali sukelti cheminės medžiagos (rūgštys,šarmai).

Nudegimų simptomai:

 • Skausmas
 • Odos paraudimas, aplinkiniai audiniai paburkę (paviršinis nudegimas)
 • Pūslės (vidutinio gylio nudegimas)
 • Apanglėjusi, papilkėjusi, negyva oda (gilus nudegimas)
 • Elektros nudegimams būdingos rusvos, vario spalvos nuosėdos ant odos, nudegimo požymiai elektros srovės įėjimo ir išėjimo vietose.

 Pirma pagalba nudegus

 • Užtikrinkite savo saugumą (jeigu gresia tiesioginis pavojus, nesiartinkite prie nukentėjusiojo);
 • Paskambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir iškvieskite greitąją medicinos pagalbą;
 • Nutraukite degimo procesą, jei jis dar vyksta. Pavyzdžiui, jei nukentėjusio drabužiai dega, užgesinkite, jei elektra dar teka, atjunkite jos srovę.

Jei nudegimas cheminis, pasistenkite pašalinti visas chemines medžiagas nuo odos jas nuplaudami tekančiu vandeniu arba tiesiog jas nubraukdami;

 • Vėsinkite nudegusią vietą kambario temperatūros (apie 8–20 °C) vandeniu, geriausia – po silpna tekančio vandens srove kol nukentėjusysis nejaus skausmo (ne ilgiau 20 min.);
 • Neplėškite prie nudegimo vietos prikibusių drabužių, daiktų ar nudegusios odos.
 • Nepradurkite dėl nudegimo atsiradusių pūslių.

Nudegusios vietos netepkite tepalu, losjonu ar riebalais.

 • Nedėkite tvarsčių ant veido, nes nukentėjusio veidą būtina matyti, vertinti jo kvėpavimo takų

būklę ir kvėpavimą.

 • Kvieskite GMP. Kol atvyks medikai, stebėkite gyvybinius požymius – sąmonę

(ar kalbinamas žmogus atsako), kvėpavimą bei kraujotaką.

Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, jei jis nekvėpuoja, pradėkite gaivinti (atlikite 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus), gaivinkite tol, kol atsigaus ar atvyks medikai.

 

Pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro rekomendacijas parengė

Visuomenės  sveikatos specialistė Regina Petreikienė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Skip to content