Menu Close

Per Lietuvą vėl nuvilnys sveikatą stiprinančių mokyklų bangos renginiai

2018 m. nepaprasti – švęsime Lietuvos valstybės 100-metį, o sveikatą stiprinančios mokyklos minės savo veiklos 25-metį. 1992 m. Europos Tarybos, Europos Bendrijos, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro bendromis pastangomis pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Lietuva oficialiai į šį tinklą buvo priimta 1993 m. Šiuo metu Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso 430 šalies mokyklų iš 57 savivaldybių.

Minėdami šias garbingas datas norime sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių narius (mokinius, mokytojus, mokyklų administracijų atstovus, mokyklose dirbančius sveikatos priežiūros specialistus ir kitus) suburti jau į antrąjį nacionalinį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ (toliau – renginys). Pirmas toks renginys įvyko 2013 m. minint Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 20-ąsias metines, jis apėmė 45 savivaldybes, 400 mokyklų ir per 30 000 dalyvių, buvo puikiai įvertintas mokyklų bendruomenių, taip pat ir vaikų.

Šiuo 2018 m. renginiu siekiama parodyti vietos bendruomenėms, kad jau 25 metus egzistuoja mokyklos, kurioms svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir mokinių bei visos vietos bendruomenės sveikata.

Renginio organizatoriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyrius – kviečia visas Lietuvos sveikatą stiprinančias mokyklas, savivaldybių švietimo skyrius, visuomenės sveikatos biurus  prisidėti prie renginio ir laisvai pasirinkta forma 2018 m. balandžio 3–30 d. organizuoti savo renginius. Tai gali būti 1–1,5 val. trukmės savarankiškas savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų renginys arba kaip kitų savivaldybėse organizuojamų sveikatinimo renginių sudėtinė dalis, jis taip pat gali būti išskaidytas į dalis apimant pertraukas, mokinių popamokinę veiklą, tęstis vieną ar kelias dienas. Galima surengti bendruomenių eisenas, vaidinimus, pasirodymus su dainomis ir šokiais, varžybas, akcijas, parodas, mokinių konferencijas ir kt. Kviečiame renginius organizuoti ir salėse, ir stadionuose, ir savivaldybių centruose, miestų ir miestelių vietose, skirtose viešiems visuomenės susibūrimams. Prisiminkite, ką išmokote, parodykite, ką sugebate, kaip rūpinatės bei gerbiate save ir aplinkinius, kaip galite pasirūpinti savo ir artimųjų sveikata, kaip mokate pristatyti savo žinias aplinkiniams. Pagerbkite labiausiai pasižymėjusius ir neatlygintinai besidarbuojančius vaikų sveikatos labui sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių narius, imkite iš jų pavyzdį. Nepamirškite renginių metu marškinėlių, kepurių, vėliavų, plakatų iliustruoti sveikatą stiprinančių mokyklų ir renginio logotipais: „Sveika mokykla 25“ ir „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“.

Apsisprendusius dalyvauti renginyje kviečiame iki 2018 m. vasario 15 d. apie tai pranešti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriui elektroniniu paštu dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt, nurodant atstovaujamą instituciją, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Renginyje dalyvaujančių savivaldybių žemėlapis iki kovo 1 d. bus paskelbtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėse.

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

 

 

SMLPC informacija

Skip to content