Menu Close

Patvirtinta 2023 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2024 m. vasario 8 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-19 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 m. ataskaita.

Visuomenės sveikatos stebėsena Plungės rajono savivaldybėje vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Pagal įsakymo 8.2 punktą, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą.

Plungės rajono savivaldybėje, vidutinis metinis gyventojų skaičius 2022 m. buvo 33 225 gyventojai. Gyventojų skaičius mažėja. Iki 14 metų amžiaus grupėje buvo 14,4 proc., o 65 metų ir vyresnių – 20,1 proc., 2022 m. darbingo amžiaus (15–64 m. a. g.) gyventojų buvo 65,2 proc. Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyv. buvo – 12,4. 2022 m. gimė 229 kūdikiai, tai 37 proc. mažiau nei 2019 metais (365) ir 51 kūdikiu mažiau nei 2021 m. 1 000-čiui Plungės r. sav. gyventojų teko 6,9 gimusiųjų (2021 m. – 8,4). Gimė daugiau mergaičių nei berniukų (117 ir 112).

2022 m. Plungės r. sav. gyventojai ambulatorinėse ir stacionarinėse įstaigose apsilankė 309 443 kartus, o 2021 – 301 565 kartus. Pirminiame lygyje apsilankė 233 745 kartus, iš jų pas šeimos gydytojų – 199 549 kartus. Vienam gyventojui teko daugiau nei 9 apsilankymai pas gydytojų.

Pagrindinių mirčių struktūroje 1-oje vietoje Plungės rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, yra kraujotakos sistemos ligos, o 2-oje vietoje – piktybiniai navikai, 3-oje COVID-19 ir virškinimo sist. ligos.

2022 m. Plungės rajono savivaldybės gyventojai dažniausiai sirgo kvėpavimo sist., kraujotakos sist. ir jungiamojo audinio sist. ligomis ir sutrikimais. Lyginant su Lietuva, Plungės r. sav. didesnis sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, nervų sist., kraujotakos sist., kvėpavimo sist., virškinimo sist., urogenitalinės sist. ligomis ir sutrikimais.

Atrinkti 3 prioritetiniai rodikliai, kurie buvo detaliau analizuojami ir pateikiami ataskaitoje:

Traumos dėl nukritimų (W00–W19) 65+ metų amžiaus grupėje. 2022 m. teko 154,7 atvejų (10 tūkst. gyv.) ir už šalies rodiklį buvo 1,15 karto daugiau. Su šiuo rodikliu tenkančių 10 tūkst. gyv. savivaldybė patenka į raudonąją savivaldybių grupę. 2022 m. užregistruoti 104 atvejai (137,2 10 tūkst. gyv.) (2021 – 92 atvejai) traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje. Dažniau traumas patiria moterys nei vyrai (atitinkamai 171,2 ir 126,1 10 tūkst. gyv.) bei kaime nei mieste gyvenantys asmenys (atitinkamai 126,4 ir 123,7 10 tūkst. gyv.). Apžvelgiant susižalojimų dėl nukritimo aplinkybes 2022 m. Plungės rajono savivaldybėje, daugiausiai pagyvenusių asmenų nukritę susižalojo namuose.

Lyginant su ankstesniais metais atvejų skaičius vėl ėmė didėti, ir šešti metai iš eilė Savivaldybė savo rodikliu viršija šalies vidurkį ir patenka tarp prasčiausius rodiklius turinčių savivaldybių.

Vaikų burnos sveikata Plungės rajono savivaldybėje. Tikslinė vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.). Plungės rajono savivaldybė pagal vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklį patenka į 59 vietą tarp 60 savivaldybių ir yra raudonoje zonoje. Plungės rajono savivaldybės vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklio pokyčio tendencija mažėjanti.  Savivaldybės vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis. 2022 m. Plungės rajono savivaldybės vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje rodiklis siekia 2,1 proc., Lietuvoje – 11,2 proc. 2022 m. 55 Plungės rajono savivaldybės vaikai dalyvavo vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, Lietuvoje – 26 472 vaikai;

Vaikų (7–17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų.  Nuo 2020 metų įsigaliojo nauja mokinio sveikatos pažymėjimo forma, kuri gydytojų užpildoma elektroniniu būdu. Kiekvienas moksleivis kasmet į mokyklą turi pristatyti pažymą apie sveikatą, į kurią įtraukta dalis apie dantų būklę. Plungės r. sav. vaikų burnos sveikata išlieka ilgamete problema. 2022 m. Plungės r. sav. tik apie 14,8 proc. mokinių neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, o Lietuvoje – 23,6 proc.

2022 m. Plungės r. sav. 495 (2021 m. – 382), 7–17 metų amžiaus vaikų neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ar išrautų dantų. 2017–2022 m. laikotarpiu tokių vaikų skaičius žymiai nepasikeitė, ir nuo Lietuvos vidurkio atsiliekame 1,6 karto;

Tikslinės populiacijos dalis dalyvavusi atrankinėse prevencinėse programose. Tikslinė populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje (proc.). Plungės rajono  savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimas krūties vėžio prevencinėje programoje patenka į 55 iš 60 Lietuvos savivaldybių. 2022 m. Plungės rajono savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo krūties vėžio prevencinėje programoje rodiklis siekia 36,3 proc., Lietuvoje – 57,6 proc. tai 1,6 karto mažiau nei Lietuvos vidurkis. 2022 m. pastebimas rodiklio augimas ir 2016–2022 m. laikotarpiu buvo didžiausias.

Tikslinė populiacijos dalis, 3 metų laikotarpiu dalyvavusi gimdos kaklelio programoje (proc.). Plungės rajono savivaldybė pagal tikslinių moterų dalyvavimą gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje yra 50 vietoje tarp 60 savivaldybių ir yra raudonoje zonoje. Plungės rajono savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo prevencinėje programoje rodiklio pokyčio tendencija yra mažėjanti. Savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis. 2022 m. Plungės rajono savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje rodiklis siekia 41,9 proc., Lietuvoje – 54,7 proc. Šioje programoje dalyvavo 3 208 moterys.

Detaliau su Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenimis galite susipažinti čia:

Ataskaita 2023 m. Plungės r. sav. metinė stebėsenos ataskaita

Skip to content