Menu Close

Pasaulinę vandens dieną – apie gamtą ir vandenį

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad kovo 22 d. minima Pasaulinė vandens diena. Pasaulinės vandens dienos minėjimą 1992 m. inicijavo Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, kuri vyko Rio de Žaneire, Brazilijoje. Nuo 1993 m. ją globoja UNESCO. Lietuvoje ši diena Aplinkos ministerijos iniciatyva minima nuo 2000 m.

Kovo 22 d. tapo kasmetiniu įvykiu, kuris skatina milijonus žmonių susimastyti apie savo egzistavimą ir tausojantį išteklių naudojimą. Žmonės turi žinoti, kad jie patys gali imtis priemonių, kad būtų užtikrintas švarus vanduo ir gera sveikata.

 

Kiekvienais metais išrenkamas šios dienos šūkis, atspindintis Vandens dienos problematiką. Pavyzdžiui, 2000 m. – „Vanduo XXI amžiui“, 2001 m. – „Vanduo sveikatai“, 2002 m. – „Vanduo vystymuisi“, 2003 m. – „Vanduo ateičiai“, 2004 m. – „Vanduo ir stichinės nelaimės“, 2005 m. – „Vanduo gyvybei“, 2006 m. – „Vanduo ir kultūra“, 2007 m. – „Vandens trūkumas“, 2008 m. – „Sanitarija“, 2009 m. – „Tarpvalstybiniai vandenys“, 2010 m. – „Švarus vanduo sveikam pasauliui“, 2011 m. – „Vanduo miestams“, 2012 m. – „Vanduo ir maisto sauga“, 2013 m. – „Vanduo ir bendradarbiavimas“, 2014 m. – „Vanduo ir energetika“, 2015 m. – „Vanduo ir subalansuotas vystymasis“, 2016 m. – „Vanduo ir darbas“, 2017 m. – „Vanduo ir nuotekos“.

Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Gamta ir vanduo“.

Gamta ir vanduo yra du neatskiriami dalykai. Vanduo būtinas mūsų sveikatai, švarios upės, ežerai, jūros ir vandenynai svarbūs poilsiui ir verslui. Naudodamiesi sprendimais, kuriuos jau randame gamtoje, mes galime sumažinti potvynius, sausras ir vandens taršą. Atkurdami miškus, pievas ir natūralias šlapžemes, sukurdami augmenijos buferius palei vandens telkinius ir taikydami kitus panašius gamtos sprendimus, galime valdyti vandens prieinamumą ir kokybę.

Vanduo reikalingas ne tik mūsų organizmui, bet ir viskam, ką apima žmonių veikla: sanitarijai, žemės ūkiui ir pramonei. Bet kiek mes jo turime ir kiek gi iš tikrųjų mums jo reikia?

Pasaulio vandens vartojimui didelę įtaką daro gyventojų skaičiaus didėjimas ir bendras ekonomikos augimas. Pasaulio vandens taryba (World Water Council) prognozuoja, kad nesikeičiant dabar nusistovėjusiems procesams, bendras kasmet vartoti paimamo vandens kiekis iki 2050 metų padidės iki daugiau nei 5 tūkstančių kubinių kilometrų, kadangi žmonių skaičius planetoje tuo metu turėtų būti išaugęs. Per praeitą šimtmetį gyventojų Žemėje patrigubėjo, o suvartojamo vandens kiekis išaugo šešeriopai. Jungtinės Tautos ir pasaulio bendruomenė užsibrėžė tikslą sumažinti žmonių, negaunančių tinkamo geriamojo vandens ir gyvenančių prastomis sanitarinėmis sąlygomis, skaičių per pusę. Naujausioje Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų Vaikų fondo vandens tiekimo ir sanitarijos priemonių bendrojoje stebėjimo programos ataskaitoje 2016 m. teigiama, jog PSO Europos regione net 62 milijonai žmonių neturi adekvataus priėjimo prie efektyvių sanitarijos sistemų, kurios užtikrintų higienos reikalavimus atitinkantį nuotekų tvarkymą. Apie 14 milijonų Europos regiono gyventojų neturi tinkamos prieigos prie švaraus geriamojo vandens.

2015 m. rugsėjo 25–27 d. Niujorke vykusiame aukšto lygio susitikime, skirtame priimti vystymosi darbotvarkę po 2015 m., valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė dokumentą „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Dokumente yra nustatyta 17 darnaus vystymosi tikslų, kurie apima daugelį politikos sričių ir kurie pakeitė nuo 2000 m. galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Nors higienos, vandens ir sanitarijos aspektas susijęs su visais tikslais, svarbiausias šiuo požiūriu yra šeštasis darnaus vystymosi tikslas. Jis įpareigoja pasaulį garantuoti, kad iki 2030 m. kiekvienas Žemės gyventojas galės naudotis saugiu vandeniu, ir apima uždavinius, susijusius su gamtos apsauga ir taršos mažinimu.

Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų šeštojo tikslo „Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją“ uždaviniai:

  • iki 2030 metų pasiekti, kad visiems būtų užtikrintos visuotinės ir lygias galimybės gauti saugų ir prieinamą geriamąjį vandenį;
  • iki 2030 metų užtikrinti visiems tinkamas ir lygias sanitarijos bei higienos sąlygas ir panaikinti tuštinimąsi atvirose erdvėse, ypatingą dėmesį skiriant moterų ir mergaičių bei pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų poreikiams;
  • iki 2030 metų pagerinti vandens kokybę, mažinant taršą, naikinant sąvartynus ir kuo labiau sumažinant pavojingų chemikalų ir medžiagų išskyrimą, per pusę sumažinant nevalytų nuotekų kiekį ir labai padidinant atliekų perdirbimą ir saugų pakartotinį naudojimą pasauliniu mastu;
  • iki 2030 metų labai padidinti vandens naudojimo veiksmingumą visuose sektoriuose ir užtikrinti tausų gėlo vandens paėmimą ir tiekimą, siekiant išspręsti vandens stygiaus problemą ir labai sumažinti žmonių, kenčiančių dėl vandens stygiaus, skaičių;
  • iki 2030 metų įdiegti kompleksinį vandens išteklių valdymą visais lygiais, įskaitant ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
  • iki 2020 metų apsaugoti ir atkurti su vandeniu susijusias ekosistemas, įskaitant kalnus, miškus, pelkes, upes, vandeninguosius sluoksnius ir ežerus;
  • iki 2030 metų plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir paramą gebėjimams stiprinti, skirtą besivystančioms šalims, įgyvendinant su vandeniu ir sanitarija susijusią veiklą ir programas, įskaitant vandens surinkimą, gėlinimą, vandens naudojimo veiksmingumą, nuotekų tvarkymą, atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo technologijas;
  • remti ir stiprinti vietos bendrovių dalyvavimą vandens valdymo ir sanitarijos gerinimo procese.

 

 

 

Informaciją pagal įvairius šaltinius parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Natalja Šliachtič

Skip to content