Menu Close

Pasaulinė skendimo prevencijos dienos šūkis – „Nuskęsti gali bet kas, bet neturėtų niekas!“

Vanduo yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Jis suteikia gyvybę, bet gali ir atimti… Nuo 2021 m. kasmet liepos 25 d. minima Pasaulinė skendimo prevencijos diena. Ši pasaulinė iniciatyva yra galimybė priminti mirčių paskendus tragišką ir ilgalaikį poveikį šeimoms ir bendruomenėms bei pasiūlyti gyvybę gelbstinčius sprendimus.

2022 m. Pasaulinės skendimo prevencijos dienos tema – „Nors viena priemonė skendimo prevencijai“, o rekomenduojamas šūkis – „Nuskęsti gali bet kas, bet neturėtų niekas!“.

Kasmet pasaulyje nuskęsta 236 000 žmonių, ir tai nėra galutinis skaičius, nes neįtrauktos su transportu susijusios žūtys vandenyje ir potvynio aukos. Vien potvyniai paveikia milijonų žmonių gyvenimus visame pasaulyje. Daugiau nei 90 % mirčių paskendus įvyksta upėse, ežeruose, šuliniuose ir buitinėse vandens laikymo talpyklėse. Skirtumas tarp šalių, kuriose yra mažiausias ir didžiausias paskendimo rodiklis, siekia net 68 kartus. Daugiausia žmonių paskęsta mažiau išsivysčiusiose šalyse, ypač kaimo vietovėse.

Paskendimas yra viena iš dešimties pagrindinių 1–24 metų vaikų ir jaunuolių mirties priežasčių (1 pav.). 2021 m. Lietuvoje paskendo 144 žmonės (2 pav.), t. y. daugiau nei 5 atvejai 100 000 gyventojų. Nors skendimų per pastaruosius 20 metų Lietuvoje labai sumažėjo, tačiau Lietuva vis dar priskiriama prie tų šalių, kuriose situacija yra labai bloga ir reikia imtis neatidėliotinų priemonių ją gerinti (3 pav.).

1 pav. PSO Pasaulinės skendimo prevencijos dienos plakatas, skirtas vaikų ir jaunuolių skendimo problemai.

2 pav. Paskendusiųjų skaičius Lietuvoje 2010–2021 metais.

 

2021 m. balandžio mėn. paskelbta nauja Jungtinių Tautų (toliau – JT) Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/75/273 ,,Pasaulinė skendimo prevencija“ paragino Pasaulio sveikatos organizaciją (toliau – PSO) koordinuoti skendimo prevencijos veiksmus. Vykdydama šias pareigas, PSO vadovauja pasirengimui Pasaulinei skendimo prevencijos dienai, rengia informacinę medžiagą, remia nacionalines ir vietines iniciatyvas šalyse ir bendruomenėse visame pasaulyje. Viena iš siūlomų veiklų – liepos 25 d. vieną ar kelis svarbius šalies objektus apšviesti mėlyna šviesa. Žiniasklaidoje PSO rekomenduoja naudoti grotažymes #DrowningPrevention ir #DrowningPrevention Day, suteikiant galimybę norintiems susipažinti su Pasaulinei skendimų prevencijos dienai skirta informacija.

3 pav. Paskendimų skaičiaus, tenkančio 100 000 gyventojų, skirtumai pasaulio šalyse (PSO plakatas, skirtas Pasaulinei skendimo prevencijos dienai).

Šiais metais raginama visus sektorius įgyvendinti ar inicijuoti bent vieną priemonę, padedančią užkirsti kelią skendimui. Skatinama pagalvoti, ką gali padaryti individas, bendruomenė ar vyriausybė, kad savo aplinkoje pašalintų grėsmę nuskęsti. Taip kiekvienas gali prisiimti atsakomybę už pokyčius, nes kažkam tik ši „viena priemonė“ gali reikšti gyvenimą.

Pagrindinės pasaulinės žinutės, į kurias būtina atkreipti dėmesį, siekiant visame pasaulyje užkirsti kelią skendimui:

 • pasaulinė skendimo prevencijos diena bus minima kasmet liepos 25 d.;
 • ši diena ir ją paskelbusi JT rezoliucija yra unikali galimybė atkreipti dėmesį į skendimo prevencijos problemą ir paskatinti veiksmus, galinčius išgelbėti daugiau gyvybių;
 • paskendimas – tyli mirčių, kurių galima išvengti, epidemija;
 • skendimas yra problema, kuri liečia visas pasaulio tautas;
 • paskęsti gali bet kas, bet neturėtų niekas!
 • kiekvieno skendimo galima išvengti;
 • visi galime imtis veiksmų, kad išvengtume skendimų.

Visos suinteresuotosios šalys – Vyriausybė, JT agentūra, vietinė savivalda, visuomeninės organizacijos, privatus sektorius, akademinė bendruomenė, gelbėjimo tarnybos, gydymo, švietimo įstaigos ir gyventojai kviečiami paminėti Pasaulinę skendimo prevencijos dieną, pabrėžiant būtinybę imtis skubių, koordinuotų ir daugelį sektorių apimančių patikrintų priemonių. PSO išskiria tokius prioritetus:

 • barjerų, apribojančių priėjimą prie vandens įrengimas;
 • vaikų ugdymo įstaigoms saugių vietų, esančių atokiau nuo vandens, parinkimas;
 • plaukimo, saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens, saugaus gelbėjimo įgūdžių mokymas;
 • pirmosios pagalbos mokymas;
 • saugaus plaukiojimo valtimis, laivybos taisyklių nustatymas ir vykdymas;
 • potvynių rizikos valdymo tobulinimas (šalims, kurioms tai yra aktualu).

2022 m. liepos 27 d. PSO surengs nuotolinį seminarą, skirtą Pasaulinei skendimo prevencijos dienai paminėti. Jo metu bus dalijamasi vaizdo įrašais, kuriuose bus pristatyta, kaip įvairios suinteresuotosios šalys per pastaruosius metus vykdė įvairias priemones, siekiant pagerinti skendimo prevenciją.

PSO teikia pasiūlymus, kaip savo aplinkoje galima būtų paminėti Pasaulinę skendimo prevencijos dieną:

 • pasinaudoti JT rezoliucija ir PSO pasauline skendimo ataskaita, pasidomėti, koks yra pasaulinis skendimo mastas;
 • atkreipti dėmesį į nacionalinį ar vietinį skendimo mastą ir problemas;
 • dalintis skendimų prevencijos informacija su kitomis vietos, nacionalinėmis ir pasaulinėmis institucijomis;
 • raginti valdžios institucijas, visuomenines organizacijas, akademinę bendruomenę, privatų sektorių, gyventojus planuoti priemones skirtas Pasaulinei skendimo prevencijos dienai paminėti arba prisidėti prie jau organizuojamų. PSO savo interneto puslapyje skelbia daug informacijos, skirtos Pasaulinei skendimo prevencijos dienai, kurią galima panaudoti, atsižvelgiant į kiekvienos šalies nacionalinius vietinius ypatumus;
 • imtis PSO rekomenduojamų skendimų prevencijos veiklų (su sauga vandenyje ir prie vandens susijusių teisės aktų ar taisyklių rengimas, televizijos ir radijo laidos, interviu, pranešimai per vietinę ar nacionalinę žiniasklaidą, seminarai, nuotoliniai seminarai, spaudos konferencijos, apvalaus stalo diskusijos, sporto renginiai, koncertai, informacinės medžiagos, skirtos skendimo prevencijai, rengimas ir platinimas, privačios namų aplinkos saugumo užtikrinimas ir t.t.).

Pasaulinė skendimo prevencijos diena suteikia puikią galimybę kiekvienam atkreipti dėmesį į skendimo mastą ir prevenciją visame pasaulyje ir artimoje aplinkoje.

Paskendimas nėra nelaimingas atsitikimas ar likimas. Jo galima išvengti, įdėjus kartais net visai nedaug pastangų. Minėdami Pasaulinę skendimo prevencijos dieną, visi galime įsipareigoti padaryti nors po vieną veiksmą, apsaugant save, savo artimuosius, šalies ir pasaulio žmones.

 

Liuda Ciesiūnienė,

Sveikatos stiprinimo centro

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė

Higienos institutas

 

 

 

Naudingos nuorodos:

JT rezoliucija dėl pasaulinės skendimo prevencijos

PSO Pasaulinės skendimo prevencijos dienos informacinis puslapis

Skip to content