Menu Close

Nemokamos nuotolinės psichologo konsultacijos

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.3.4 darbo 8 priemonę, Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus 3 priemonę bei siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja NEMOKAMAS grupines ir individualias konsultacijas žmonėms.

Organizuojamos paslaugos grupėms:

– streso valdymo praktiniais užsiėmimai;

– emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;

– savitarpio pagalbos grupės;

– psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;

– kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų grupėms. Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai. Bendra vienos grupės nurodytų praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

Teikdamas individualias konsultacijas, sveikatos (klinikinis) psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.

Informacija: tel. +370 670 22926

Registracija:

individualias konsultacijas ves psichologė-psichoterapeutė Ignė Lukminė, telefonas + 370 674 55129, el.paštu lukmine.igne@gmail.com;

asmenų/kolektyvų/mokyklų besidominčių grupinėmis konsultacijomis kreiptis- Rita Radzevičienė telefonas +370 67189554, el. paštas: rita@pigrupe.eu

 

Skip to content