Menu Close

Kviečiame išklausyti kursus „Lyderystė ir programų valdymas infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje“

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė mokymo kursus „Lyderystė ir programų valdymas infekcijų prevencijos ir kontrolės srityje“.

Lyderystė yra svarbi sėkmingos infekcijų prevencijos ir kontrolės programos dalis. Tinkami įgūdžiai gali lemti teigiamus infekcijų kontrolės komandos ir sveikatos priežiūros personalo darbo pokyčius bei paskatinti tvarių infekcijų prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimą. Vykdant šias programas svarbu turėti gerus projektų valdymo ir rizikos vertinimo įgūdžius bei supratimą apie įgyvendinimo strategijas.
Kursų turinys:
1 modulis – Vadovavimo įgūdžiai. Dalyviai susipažins su lyderio savybėmis ir įvairių tipų lyderyste, taip pat sužinos, kodėl vadovavimo įgūdžiai būtini efektyviam bendravimui ir konfliktų valdymui.
2 modulis – Projektų valdymas. Siekiant sukurti tvarią programą, būtina turėti gerus projektų valdymo ir rizikos vertinimo įgūdžius. Supažindinama su projektų valdymo procesu ir  sveikatos priežiūros darbuotojų švietimo svarba.
3 modulis – Įgyvendinimo strategijos ir kokybės gerinimas. Įgyvendinimo strategijos padeda kurti struktūrizuotus pokyčius, infekcijų kontrolės ir prevencijos intervencijas. Suteikiama žinių apie strategijų įgyvendinimą – kaip sveikatos priežiūros įstaigose taikyti intervencijas, įrodymais pagrįstą praktiką ir politiką.

Kursų trukmė – 4 valandos. Medžiaga pateikiama anglų kalba. Kursai yra nemokami, Tereikia užsiregistruoti ir gautą kursų medžiagą išklausyti kiekvienam patogiu laiku.

Dalyviams, išklausiusiems mokymus, atlikusiems testą ir surinkusiems ne mažiau kaip 70 proc. teisingų atsakymų, bus išduodami pažymėjimai. Bandymų atlikti testą skaičius neribojamas.

Išsamesnė informacija apie kursus PSO interneto svetainėje adresu https://openwho.org/courses/IPC-leadership-EN.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 262 8513, el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt.

Skip to content