Menu Close

Informacija apie reikalavimų mokykloms bei vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms pokyčius

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) informuoja, kad nuo 2023 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, pakeitimai, kuriais patikslinti reikalavimai, susiję su asmens higienos priemonėmis, pavyzdžiui, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse ir mokomojoje virtuvėje prie plautuvės turi būti ir uždara vienkartinių rankšluosčių dėtuvė bei skysto muilo, o mokyklos tualeto patalpoje turi būti ir šiukšlių dėžė. Anksčiau nebuvo nurodyta konkrečiai, kokį muilą naudoti, tad buvo naudojamas ir kietasis muilas, tačiau tai nėra higieniška, nes juo dalijasi daug žmonių.

Atitinkamai atnaujintas ir Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas, su juo susipažinti galima čia.

2023 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos higienos normos HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 131:2023) nauja redakcija. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms atnaujinti atsižvelgus į praktinius reikalavimų įgyvendinimo aspektus. Buvo patikslinti reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir patalpoms, tvorai, smėlio dėžėse esančio smėlio priežiūrai ir kt. Taip pat atnaujintas Nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti žaidimų aikštelėse, sąrašas bei patikslintos HN 131:2023 sąvokų apibrėžtys.

 

 

NVSC informacija

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-apie-reikalavimu-mokykloms-bei-vaiku-zaidimu-aikstelems-ir-patalpoms-pokycius

 

Skip to content