Menu Close

Grupinės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo konsultacijos Plungėje

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą ir organizuoja grupines psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo konsultacijas. Jos yra vienas iš būdų suburti bendruomenę, asmenis, kuriuos vienija bendri interesai ar sunkumai. Grupinių susitikimų metu lavinami bendruomeniškumo, bendravimo, komandinio darbo įgūdžiai, teikiamas palaikymas, ugdoma empatija, skatinamas dalijimasis sunkumais, problemomis ir bendrai ieškoma sprendimų būdų.

Įgyvendinant vieną iš paslaugų – asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti, organizuojami užsiėmimai, kurių metu kalbama apie streso valdymą, emocijų atpažinimą ir raišką, konfliktų valdymų.

Mokytis streso valdymo niekada nevėlu ir ugdant psichologinį atsparumą lengviau susitvarkoma su iškilusiais sunkumais, mažiau pažeidžiama fizinė ir psichinė sveikata, sunkumai netampa chroniški, kriziniai. Užsiėmimų metu grupės dalyviai supažindinami su streso samprata, mokomasi atpažinti streso fizinius, psichinius, socialinius požymius, teoriškai ir praktiškai jį valdyti. Dalyviai išbando relaksacijas, supažindinami su skaitymo, rašymo, piešimo nauda įveikiant stresą.

Emocijų atpažinimo ir raiškos užsiėmimų metu daug kalbama apie tai, kad mūsų emocijos įtakoja mūsų elgesį, mąstymą, santykius su aplinkiniais. Daugeliui nelengva priimti savo emocijas, o ką jau kalbėti apie jų tinkamą valdymą. Tad visų pirma mokomasi atpažinti emocijas ir tuomet jas tinkamai valdyti, kad nebūtų žalos nei sau pačiam, nei aplinkiniams. Pavyzdžiui, naudojant asociatyvines metaforines korteles, dalyviai atskleidžia savo emocijas, kuria istorijas, kuriose netiesiogiai išgyvena įvairias patirtis. Tokiu būdu lavinamas kūrybiškumas, pagarba vienas kitam, savęs pažinimas.

Grupines konsultacijas veda Agnė Burkauskaitė – licencijuota medicinos psichologė, įgijusi II kvalifikacinę psichologo kategoriją.

Skip to content