Menu Close

Atsakymai apie skiepijimąsi ir testavimąsi

  1. Jei asmuo skiepytas trečia vakcina sausio 1 dieną, ir sausio 3 dieną sužino, kad turėjo didelės rizikos kontaktą, kuris buvo taip pat sausio 1 dieną. Kaip vertinti tokią situaciją? asmeniui taikoma izoliacija, ar ne? nes sistemoje matosi, kad kontakto dieną asmuo kaip ir skiepytas, ir diskusija su SODRA ar bus išmokamas nedarbingumas nes asmuo kontakto dieną yra skiepytas, jei vertinti tik datas, kurios matosi sistemose.

Tokiu atveju vertinamas kaip sustiprinančiąja doze skiepytas, nes sustiprinančiosios dozės veikimas stebimas iškart.

  • Asmuo yra paskiepytas dviems vakcinos dozėmis ir po kurio laiko susirgo Covid-19 infekcija, kuri patvirtinta tik greituoju antigeno testu, ar toks asmuo laikomas kaip gavęs sustiprinančiąją dozę.

Ne, tik jei patvirtinta PGR, tokiu atveju laikoma. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal pilną schemą nuo COVID-19 ligos paskiepyti ir šia liga persirgę gyventojai nuo šiol taip pat galės pasiskiepyti sustiprinančiąja vakcinos doze. Persirgę gyventojai, nepriklausomai nuo to, kada sirgo (prieš, po arba tarp skiepų), taip pat turės galimybę pasiskiepyti sustiprinančiąja doze. Ji galės būti skiriama ne anksčiau kaip po 180 dienų nuo paskutinio skiepo arba teigiamo PGR tyrimo rezultato, priklausomai nuo to, kuris faktas yra vėliausias.

  • Jei asmuo nelaikomas gavus sustiprinančiąją dozę, ar toks asmuo turės profilaktiškai testuotis kas 7-10 dienų? Ar bus taikomas įsakymo V-2701  2 priedo 2.1 papunktis, skaičiuojamas 210 dienų laikotarpis nuo persirgimo?

Taip, turės, kai praeis 210 dienų po persirgimo.

Daugiau informacijos: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pokyciai-nuo-gruodzio-28-d-darbuotojai-tures-skiepytis-sustiprinanciaja-doze-arba-testuotis

  1. Jei asmuo buvo skiepytas dviem vakcinos dozėmis, susirgo, patvirtinta tik greituoju antigeno testu, ar toks asmuo vėliau, po 210 d.  galės atlikti serologinius kraujo tyrimus dėl antikūnų, ir pateikti darbdaviui, kad asmeniui nereikėtų profilaktiškai testuotis kas 7- 10 dienų?

Tokiu atveju serologinius tyrimus galės atlikti iki 2022 m. sausio 10 d. ir nesitestuoti 60 dienų. Vėliau nebegalės atlikti serologinių tyrimų (pagal šiuo metu galiojančią tvarką, bet tikėtina, kad bus daugiau pokyčių dėl serologinių tyrimų).

  1. Pagal Nutarimą Nr. 152, nuo gruodžio 28 dienos visiems vaikams reikalingas GP norint gauti kontaktines paslaugas, tai kaip pvz, norit vaiką nuvesti į kirpyklą, asmuo (vaikas) turi turėti galiojantį GP? kaip kirpėjai patikrinti klientų amžių?

Kartu su Galimybių pasu ar alternatyviais dokumentais gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar moksleivio pažymėjimą.

  1. Ar iki sausio 10 d. planuojama keisti įsakymą  V-2701,  dėl  antikūnų testo galiojimo po vakcinacijos, jei praėjo daugiau kaip 210 dienų. Nes pagal dabartinę 2021-12-28 redakciją asmenys gali pateikti antikūnų testą ir profilaktiškai nesitestuoti kas 7-10 dienų (60 dienų). Gyventojai blaškosi nesuprasdami, kodėl GP gavimui antikūnai nebegalioja, o jei nori darbe profilaktiškai nesitestuoti vadovaujantis 2 priedu, turi turėti teigiamą antikūnų testą. Gal planuojama suvienodinti tvarką?

Taip, projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e4689de26c8e11ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7f822bb4-11d0-42e5-87d7-6dd36883cabe

  1. Asmuo yra pilnai paskiepytas ir jo galimybių pasas galioja iki vasario 25 dienos (210 dienų) nuo antros vakcinos dozės. Asmuo pasinaudoja galimybe valstybės lėšomis atlikt antikūnų testą, kad galėtų įsivertinti antikūnų skaičių organizme. Ir antikūnų testo rezultatas -NEIGIAMAS, nepakankamas kiekis antikūnų. Ar toks asmuo turės galimybę toliau naudotis savo galimybių pasu iki vasario 25 d. pagal skiepijimo faktą? Ar gavus antikūnų neigiamą testo rezultatą nustos galioti ir skiepijimosi faktas.

Formaliai jam galios GP, tačiau reikia atkeipti dėmesį, kad neturint imuninės apsaugos, asmens rizika užsikrėsti, sirgti sunkia forma, būti hospitalizuotam ar mirti yra gerokai didesnė.

NVSC informacija

Skip to content