Menu Close

Aplinkos valymo ir dezinfekcijos rekomendacijos gyventojams

  • Patalpas valyti ir dezinfekuoti ne rečiau, kaip vieną kartą per dieną.
  • Dėmesys turi būti skiriamas dažnai liečiamiems paviršiams (durų rankenoms, turėklams, mygtukams, langams).
  • Užtikrinti reguliarų patalpų vėdinimą praveriant langus.
  • Laiptinės turi būti valomos šlapiuoju būdu ir dezinfekuojamos pagal rekomendacijas.
  • Aplinkos valymui ir dezinfekavimui rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.
  • Vienkartinės asmens apsaugos priemonės, kurias naudojo valymą atlikęs asmuo, po panaudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos.
  • Daugkartinio naudojimo priemonės turi būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1% natrio hipochloritą arba 70% koncentracijos etanolį).
  • Kai valymui ir dezinfekavimui naudojami kiti cheminiai produktai, reikia vadovautis gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas).

Parengta Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveiktos biuro pagal LR SAM informaciją

Skip to content