Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa – motyvuoti jaunimą keisti požiūrį į psichoaktyvias medžiagas

Ši ankstyvosios intervencijos programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ir/ar narkotikus (išskyrus tabaką) nepilnamečiams nuo 14 m., kurie dar nėra priklausomi.

 

Apie programą:

Kas tai yra? Tai planingų ir sistemingų priemonių visuma.

Koks tikslas? Ugdyti jaunuolių kritinį mąstymą, motyvuoti keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

Kuo išskirtinė? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Kas sudaro programą?

1) Pradinis pokalbis, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius dalyvauti programoje ir išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus (trunka apie 30 min., rekomenduojama atvykti, kartu su vienu iš tėvų ar globėjų).

2) 8 val. praktiniai užsiėmimai grupėje (dažniausiai vyksta vieną kartą per savaitę po 2 val.).

3) Baigiamasis pokalbis su programos dalyviu.

 

Kada vykdoma? Kai surenkama jaunuolių grupė iki 6 asmenų (tikslus laikas aptariamas pradiniame pokalbyje).

Kaip jaunuoliams patekti į programą? Dalyvių registraciją vykdo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kontaktiniai duomenys:

El. paštu: pagalba@plungesvsb.lt

Mob. tel: 8 638 01831

 

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose

https://www.youtube.com/watch?v=RzatGE-WNrI

Skip to content