Menu Close

Aktyvių mokyklų geroji patirtis tema „Netradiciniai judrūs žaidimai: pažinimas ir praktika“

Siūlydami aktyvių mokyklų bendruomenėms temą bendroms veikloms „Netradiciniai judrūs žaidimai: pažinimas ir praktika“, siekėme kuo daugiau sužinoti apie mokyklose ar darželiuose vaikams siūlomus žaisti netradicinius žaidimus. Ar šiandien prisimenami senoviniai mūsų tautos judrieji žaidimai? O gal dažniau ieškoma naujų, dar neišbandytų žaidimų, kurie skatintų daugiau judėti ir būti aktyvius? Buvo įdomu sužinoti, kokias metodikas mokytojai naudoja, ar pasitelkia informacines technologijas, ar ieško kitų priemonių, kad sudomintų vaikus, patrauktų jų dėmesį ir paskatintų kuo daugiau žaisti.

Iš viso 30 aktyvių mokyklų atsiuntė savo gerosios patirties aprašus ir juose papasakojo, kokius naujus žaidimus žaidė su vaikais. Tai vaikų pastabumą ugdantis žaidimas „Greita orientacija“, įvairūs judrieji žaidimai pritaikant netradicines priemones – gimnastikos kamuolius, parašiutą (Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“), išlankstytus lėktuvėlius, smėlio maišelius (Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“). Panevėžio „Vilties“ progimnazija, pasinaudodama programa su robotais „Photon Coding“, atliko užduotis ir sukūrė bendrą šokį. Pasvalio Svalios progimnazija surengė Olimpinę judumo savaitę ir kiekvieną jos dieną vis kitaip aktyviai judėjo. Šio renginio įspūdžiais pasidalijusi progimnazijos bibliotekininkė Kristina Smailienė rašo, kad „judėjimas – maloni ir džiugi veikla vaikams, stiprybės ir sveikatos šaltinis“. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Dainelė“ netradiciniai žaidimai buvo siejami su netradicinėmis priemonėmis, kurios labai paįvairino vaikų judumą, skatino vikrumą, koordinaciją, susitelkimą ir gerą nuotaiką. O štai Vilniaus „Taikos“ progimnazija jau trečius metus prisijungė prie tarptautinio projekto „Europos sporto mokyklų diena“ ir išbandė naujas fizinio aktyvumo formas bei komandinius žaidimus.

Vaikai žaisdami patenkina savo smalsumą, tyrinėja, mokosi būti komanda. Kaip teigia Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ pedagogės, „…fizinio aktyvumo ugdymas per netradicinius judriuosius žaidimus tai puikus savianalizės būdas: vaikai pradeda pastebėti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o mokytojos gali padėti vaikams įtvirtinti susiformavusias naujas žinias“. Pedagogės taip pat pastebi, kad „patys populiariausi netradiciniai žaidimai yra susiję su vaikų regimojo dėmesio ugdymu, dėmesio koncentracija, aplinkos pažinimu“.

Tai tik keletas ištraukų iš gautų aprašymų. Plačiau apie netradicinius žaidimus galite perskaityti visų ugdymo įstaigų gerosios patirties aprašuose, jie publikuojami Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainės skiltyje „Vaikų sveikatos stiprinimas – Aktyvi mokykla – Geroji patirtis“.

Dvi mokyklos atsiuntė gerosios patirties aprašus kitomis temomis, kurios publikuojamos Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainės skiltyje „Vaikų sveikatos stiprinimas – Aktyvi mokykla – Geroji patirtis įvairiomis temomis, 2022 metai“.

Dėkojame visiems, atsiuntusiems gerosios patirties aprašus, kurie parodo Jūsų nuoširdų darbą ir norą gyventi aktyviau bei sveikiau.

Gražių artėjančių švenčių, sveikų ir prasmingų Naujųjų metų!

 

Nijolė Paulauskienė,

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro

Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė,

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir

aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sekretorė

Tel. 8 667 43368, el. paštas nijole.paulauskiene@smlpc.lt

Skip to content