Menu Close

DĖL SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO PAPLŪDIMIUOSE KARANTINO METU

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją, teikia rekomendacijas dėl sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo paplūdimiuose karantino metu:

1. Karantino metu prie įėjimo į paplūdimius ir kitose žmonių susibūrimo vietose (pvz., prie persirengimo paviljonų, kabinų, tualetų), esančiose paplūdimiuose, pateikti informaciją apie saugių atstumų, kontaktų, asmens higienos reikalavimų laikymąsi, asmens apsaugos priemonių naudojimą ir kt.:

1.1. paplūdimiuose nesilankyti asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).

1.2. paplūdimiuose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir asmenų grupių), vengti tiesioginio fizinio kontakto;

1.3. vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones): būtina – atvirose viešosiose prekybos vietose, įskaitant turgavietes, ekskursijose, renginiuose, viešose uždarose erdvėse, išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, sportuojant; rekomenduotina – kitose viešosiose atvirose erdvėse.

1.4. laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

2. Skatinti lankytojus už prekes ir (arba) paslaugas paplūdimyje atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

3. Tualetuose, prie persirengimo paviljonų, kabinų sudaryti galimybę tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę). Siūloma pakabinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos.

4. Užtikrinti, kad paplūdimių darbuotojai būtų informuojami, kad vengtų tiesioginio kontakto su kitais asmenimis, išskyrus skęstančiųjų asmenų gelbėjimo atvejais, laikytųsi saugaus atstumo (ne mažesnio kaip 2 metrų) ir rankų higienos (dažnai plautų rankas, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti darbuotojų pamainų pasikeitimą saugiu kontaktu ar be kontakto.

5. Užtikrinti, kad paplūdimyje dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

6. Informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų ir rekomenduoti jiems konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu paplūdimį administruojanti institucija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

7. Drausti paplūdimyje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

8. Darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), darbuotojai privalo nedelsiant nusišalinti nuo darbo, konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Sužinojęs apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją) arba paslaugų teikimo vietos administracijai iš paties paslaugų teikėjo (darbuotojo) gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti NVSC, bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

9. Rekomenduoti paplūdimyje nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (nurodytai šių rekomendacijų 1.5 papunktyje);

10. Aplinkos, įskaitant aktyvaus laisvalaikio užsiėmimams skirtų įrenginių, sporto paskirties inžinerinių statinių, valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija.

Skip to content