PROJEKTAI ir PROGRAMOS

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje

Projektas Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programa

                               

  • Nuo 2016 metų vasario mėnesio vykdo neformaliojo vaikų švietimo programą „Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Programa skirta 7-11 metų vaikų gyvenimo įgūdžiams ugdyti bei pagrindinėms žinioms apie socialinį bendravimą ir kultūrą suteikti. Gyvenimo įgūdžių ugdymas ypač svarbus vykdant sveikos gyvensenos propagavimą.NVŠ 2018 m_

 

 

 

  • PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ĮGYVENDINA NORVEGIJOS FINANSAVIMO MECHANIZMO PROGRAMOS NR. LT11 „VISUOMENĖS SVEIKATAI SKIRTOS INICIATYVOS“ PRIEMONĖS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ PROJEKTĄ NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-005 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TAURAGĖS, PAGIEGIŲ IR PLUNGĖS RAJONŲ MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIPO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ norvegu-projektas-2016-04-30