Menu Close

Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2018 m. sausio 15 d. pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“ vykdymo. Šis projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 8.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas pagerinti vaikams ir paaugliams mokyklose teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, vaikų traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių (sužalojimai, paskendimas, apsinuodijimai ir kt.) lemiamo mirtingumo profilaktiką tikslinėse teritorijose. Projekto metu bus parengti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mokyklose atliekamų funkcijų algoritmai ir rekomendacijos, atlikti sveikatos priežiūros mokyklose kokybės bei mokinių faktinės mitybos tyrimai, atlikta vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų priežasčių, sužalojimų mechanizmo, jiems teiktos pagalbos prieinamumo ir kokybės analizė; sukurta vaizdinė medžiaga aktualiomis vaikų sveikatos temomis, didinama visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir vaikų sveikatos stiprinimo srityje dirbančių viešojo sveikatos sektoriaus specialistų kompetencija. Tyrimų bei analizių metu gauti rezultatai parodys vaikams teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pokyčius, silpnąsias puses bei sudarys galimybę numatyti konkrečius veiksmus, pagrįsti konkrečių prevencinių priemonių tikslingumą.

Projekto tikslas – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės didinimas

Projekto uždavinys Nr. 1 – specialistų profesinių kompetencijų didinimas ir veiklos kokybės gerinimas:

1.1. veikla – visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, kompetencijų didinimas ir veiklos kokybės gerinimas;

1.2. veikla – ugdymo įstaigų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistų kompetencijos didinimas;

1.3. veikla – Sveikatos apsaugos ministerijos, jai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių specialistų kompetencijų didinimas ir veiklos kokybės gerinimas.

Projekto uždavinys Nr. 2 – visuomenės švietimas aktualiomis vaikų sveikatos temomis:

2.1. veikla – vaizdo ir garso medžiagos, socialinės reklamos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis parengimas ir viešinimas, konferencijų organizavimas.

Projekto trukmė – 33 mėnesiai.

Projektas vykdomas kartu su partneriu – Higienos institutu.

Kontaktinis asmuo: Ričardas Kielius, tel. (8 5) 236 0490; el.p. ricardas.kielius@smlpc.lt

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Skip to content