Menu Close

Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė nemažai gyvensenos pokyčių

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimo skyrius, remdamasis visoje Lietuvoje 2022 metais atlikto antrojo suaugusių savivaldybių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimo rezultatais, parengė leidinį „Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. 2022 m. standartizuoti rodikliai“.

Šio leidinio tikslas – palyginti savivaldybių suaugusių gyventojų gyvensenos stebėsenos rodiklius ir pavaizduoti susijusius netolygumus.

Rodikliai, kurių reikšmės pateikiamos leidinyje, suskirstyti į tris grupes:
1) gyvenimo kokybės, sveikatos vertinimas, laimingumas, prislėgta nuotaika, artimi žmonės, ilgalaikės sveikatos problemos ir gyvensenos keitimas;
2) sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai);
3) rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas, saugumas kelyje).
Gyvensenos rodiklių reikšmės apskaičiuotos ir suvestinėje-ataskaitoje pateikiamos pagal kiekvieną savivaldybę atskirai.

Lyginant 2022 ir 2018 m. tyrimo rezultatus (Gyvensenos_tyrimai_2018_m.=.pdf (hi.lt)į), kiekvienoje iš šių grupių įvyko pokyčių. Stebėti šie teigiami pokyčiai: daugiau apklaustųjų savo sveikatą ir gyvenimo kokybę vertino kaip gerą ar labai gerą, taip pat daugiau jų nurodė, kad daržoves ir vaisius valgė kiekvieną dieną.

Kita vertus, per ketverius metus įvyko ir neigiamų pokyčių: daugiau suaugusiųjų jautė nerimą, buvo prislėgtos nuotaikos, jautėsi mažiau laimingi ar labai laimingi, vertindami savo dabartinį gyvenimą, ženkliai sumažėjo asmenų, užsiimančių aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 ir daugiau kartų per savaitę. Taip pat stebėtos šios blogėjančios tendencijos: daugiau suaugusiųjų vartojo alkoholį bent kartą per savaitę per paskutines 30 d. ir paskutinius 12 mėn., išaugo tabako gaminių ir elektroninių cigarečių rūkymas kasdien.

Atkreiptinas dėmesys, kad standartizacija padeda pašalinti iškraipančiųjų veiksnių (pavyzdžiui, skirtingo respondentų pasiskirstymo pagal lytį, amžių savivaldybėse) poveikį gyventojų sveikatos / gyvensenos rodikliams, tačiau standartizuoti rodikliai neatskleidžia priežasčių, lemiančių stebimus netolygumus.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Gyvensenos stebėsena“ -> „Ataskaitos“ arba jį galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184, el. p. gyvensena@hi.lt.

 

Su detalesne 2022 m. Plungės rajono savivaldybės suaugusiųjų tyrimo analize galite susipažinti čia

Skip to content