Menu Close

SPORTO KLUBŲ PASLAUGOS PLUNGĖJE

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

TELŠIŲ DEPARTAMENTO
PLUNGĖS SKYRIUS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sporto klubo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles, kurios paskelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Taip pat sporto klubo paslaugų teikimo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.
Atėjusi vasara ne vieną paskatina pradėti gyventi aktyviau, pasirūpinti dažnai per žiemą apleistomis kūno formomis, todėl šis laikotarpis sporto klubams yra pats darbymetis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistai informuoja, kad sporto klubo paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas ir ši veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto nustatyta tvarka išduotą leidimą – higienos pasą.

Asmenys, teikiantys sporto klubo paslaugas, tiesiogiai susiję su sporto klubo paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką sporto klubo paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus bei turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus.

Treniruotes gali vesti tik specialų išsilavinimą turintys asmenys. Jie turi turėti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

Sporto klubo patalpų ir jų įrengimo pagrindiniai reikalavimai:

Sporto klubo paslaugų teikimo patalpos, jose esantys įrenginiai (įranga) turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.);

Sporto klubo patalpoje (-ose), kurioje (-iose) naudojamos pagalbinės priemonės (inventorius), galinčios kliudyti langą ar šviestuvą (pvz.: kamuoliai, šokdynės ir pan.), langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo;

Sporto klube turi būti įrengtos šios patalpos: patalpa (-os) pratyboms (užsiėmimams); persirengimo patalpa (-os); dušo patalpa (-os); tualetas (-ai);

Persirengimo ir dušo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad iš persirengimo patalpos būtų galima patekti tiesiai į dušo patalpą. Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti įrengtos vietos persirengti (persirengimui skirti suolai, kėdės ir pan.) ir drabužiams bei daiktams susidėti (spintelės, lentynos, kabliukai ir pan.). Taip pat turi būti ne mažiau kaip vienas plaukų džiovintuvas 10 persirengimo vietų. Dušo patalpoje (-ose) turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dušo ragelis 5 persirengimo vietoms. Tualete vienas unitazas ir viena praustuvė skiriama 30 persirengimo vietų. Persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų danga turi būti neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų);

Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C, šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į dušo patalpas, tualetuose įrengtas praustuves, persirengimo patalpas (jeigu juose įrengtos praustuvės);

Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), oro temperatūra pasirenkama priklausomai nuo jose vykstančių pratybų (užsiėmimų) intensyvumo, tačiau turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir ne aukštesnė kaip 24 °C; oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu turi būti nuo 0,05 iki 0,2 m/s, šiltuoju – nuo 0,15 iki 0,3 m/s. Persirengimo, dušo patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C.

Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Plungėje yra keturi sporto klubai, kurie gali vykdyti šią veiklą ir turi išduotus leidimus-higienos pasus: „Eola“, „R.Šilenskienės spoto centras“, grožio salonas „Mona“ ir „A.Vaškienės sporto klubas“.

Raginame paslaugų vartotojus, pastebėjus ar įtarus, kad paslauga gali būti nesaugi kreiptis į paslaugos teikėją ir prašyti, kad trūkumai būtų pašalinti. Taip pat apie tokius įtarimus galima informuoti NVSC Telšių departamento Plungės skyrių, tel. (8 448) 71420 arba el. paštu plunge@nvsc.lt.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Rima Bamšienė

Tel. (8 448) 71 420
El. paštas: rima.bamsiene@nvsc.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


du + = 11

Skip to content