Menu Close

Sėkmingai pabaigtas įgyvendinti Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimo projektas

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru sėkmingai įgyvendino projektą „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“. Projektu buvo siekiama atnaujinti sveikatos kabinetus ir aprūpinti juos įvairiomis metodinėmis ugdymo priemonėmis, kurios skirtos edukuoti mokinius ir vaikus, suteikti jiems pozityvių sveikos gyvensenos įpročių.

Projekto dėka 13-a Plungės rajono ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos kabinetų papildyta naujomis priemonėmis, o Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ visuomenės sveikatos kabinete atlikti ir remonto darbai. Verta pažymėti, kad nemaža dalis įsigytų priemonių yra orientuotos į ikimokyklinio ugdymo vaikus. Tai itin reikšminga, nes ikimokykliniame amžiuje vyksta sparti vaiko emocinė raida. Šiame tarpsnyje patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas kontroliuoti vėliau lemia, kaip vaikui seksis bendrauti mokykloje, rasti draugų ir net apskritai prisitaikyti tolimesniame gyvenime. Jei vaikas neišmoksta valdyti savo emocijų, vėliau tai gali peraugti į rimtesnius sunkumus: atsirasti baimių, atsiskyrimo nuo tėvų nerimas, perdėtas drovumas ar, priešingai – priešgyniavimas, agresija. Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje džiaugiasi, kad su įsigytomis priemonėmis emocijų ir jausmų pažinimui, patyčių prevencijai, dienos ritmui suprasti, įvairiais mokomaisis žaidimais gali ugdyti vaikų emocinę sveikatą. Visa tai labai svarbu norint užauginti empatišką, pasitikintį ir drąsų vaiką. Vaikų ugdymą ir jų pažinimo erdvę labai praturtina įsigytos interaktyvios grindys. Šios priemonės buvo pasirinktos tikslingai, siekiant labiau įtraukti vaikus bei taip priartėti prie jų kitokio pasaulio supratimo per interaktyvias technologijas.

Taip pat norime pasidžiaugti, kad projekto įgyvendinimo metu įsigytas didelis kiekis šiaurietiško ėjimo lazdų, kurias visuomenės sveikatos specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje labai aktyviai naudoja su ugdymo įstaigų vaikais. Šiaurietiško ėjimo lazdos leidžia turėti netradicines fizinio lavinimo pamokas, tai saugi, natūrali, dinamiška, efektyvi ir tinkanti visiems, fizinio aktyvumo forma.

„Visuomenės sveikatos specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje dirbančios visuomenės sveikatos kabinetuose ir vedančios užsiėmimus su naujomis priemonėmis pastebi didelį vaikų ir jaunimo susidomėjimą, įsitraukimą, pasitelkiant priemones vaikus galima labiau sudominti, pamokos turinys tapo įvairesnis. Įvairios vizualinės priemonės ir modeliai, pvz. modelis „Paskendę plaučiai“, „Rūkymo poveikis“, dervų modeliai, imitaciniai rūkančiojo plaučių palyginimo rinkiniai, puikiai iliustruoja rūkymo daroma žalą. Vaikai, matydami šias pasekmes, geriau supranta žalingų įpročių pasekmes“, įspūdžiais dalijasi Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė Daiva Zablockienė.

Įgyvendintas projektas turės ilgalaikį teigiamą poveikį Plungės r. gyventojams, nes dar vaikystėje ir paauglystėje įgyti sveikos gyvensenos įgūdžiai ir suformuoti įpročiai gyvuoja ilgai, ir šiomis žiniomis yra dalijamasi, taip formuojama sveikesnė visuomenė. Itin svarbi projekto dėmesio dalis buvo nukreipta į emocinio intelekto ugdymą, įsigyta įvairios literatūros – knygos apie skirtingus jausmus (baimę, liūdesį, pyktį), taip pat ir kitos emocinio intelekto ugdymo priemonės. Tai patyčių prevencijos, dienos ritmo, psichologinės sveikatos ugdymui skirti žaidimų rinkiniai.

Projektas finansuojamas 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Plungės ir Tauragės rajonų savivaldybių lėšomis. Projektui skirta daugiau nei 229 tūkst. Eur.

Skip to content